Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM atklāj būtiskus pārkāpumus VSAC Ezerkrasti būvniecībā | 22.03.2013.

Labklājības ministrija (LM) ir konstatējusi nopietnus pārkāpumus valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) Rīga filiāles Ezerkrasti būvniecības procesā un jau lūgusi tiesībsargājošo iestāžu palīdzību to izvērtēšanā.

VSAC Rīga filiālē Ezerkrasti 2010. gada nogalē sāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība". Tā ietvaros bija paredzēts līdz 2013.gada janvārim rekonstruēt filiāles Ezerkrasti lietošanā esošo ēku, lai tajā varētu izmitināt 181 klientu, kas ir izvietoti citās VSAC Rīga filiālēs.

Sākotnēji, konstatējot būtiskus būvniecības termiņa kavējumus projektā un riskus laikā pabeigt projektā paredzētos būvniecības darbus, LM rosināja, un VSAC Rīga pārtrauca līgumattiecības ar būvnieku, kā arī pieprasīja no bankas būvniecības līguma izpildes garantijas. Tāpat LM uzdeva VSAC Rīga veikt neatkarīgu būvdarbu ekspertīzi, lai konstatētu projektā faktiski paveiktos darbus.

Iepazīstoties ar visiem projekta materiāliem, LM radās aizdomas par faktisko darbu izpildi, proti, darbi bija izpildīti mazākā apmērā, nekā iesniegti un apmaksāti rēķini. Atbilstoši neatkarīgu būvniecības ekspertu sniegtajam atzinumam, VSAC Ezerkrasti būvdarbi ir apmaksāti un būvuzraugs tos ir akceptējis, bet faktiski darbi nav veikti, veikti mazākā apmērā vai nav dokumentāli pamatoti par vairāk nekā 300 tūkst. latu.

Tāpēc LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme ir nosūtījusi Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai vēstuli ar lūgumu izvērtēt iespējamās krāpnieciskās darbības valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) Rīga filiāles Ezerkrasti būvniecības procesā. Balstoties uz minēto informāciju, LM lūdz prokuratūru izvērtēt vai būvniecības procesā iesaistīto personu rīcībā ir konstatējamas Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma pazīmes.

Patlaban projektā paredzētie būvniecības darbi ir apturēti un ēka ir ieziemota līdz jauna būvniecības konkursa izsludināšanai.

Projekta īstenošanai VSAC Rīga bija noslēgts līgums ar SIA „Info Būve". Tā kā uzņēmumam 2013.gada 6.janvārī ir uzsākts maksātnespējas process, VSAC Rīga ir iesniegusi un maksātnespējīgā būvnieka administrators ir pieņēmis kreditora pieteikumu. Būvuzraudzību projektā īstenoja VSIA „Šampētera nams".

Papildu informācija: labklājības ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Marta Krivade, 26486312, marta.krivade@lm.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv