darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 22.03.2013.

Pirmdiena, 25.marts
 Labklājības ministrija (LM) organizēs kārtējo Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdi, kurā informēs par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pārskatīšanu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī par asistenta pakalpojuma pašvaldībā un surdotulka pakalpojuma īstenošanas gaitu.
Sēde plkst.11.30 notiks cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR", Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38.

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Apelsīnu pasaka".

Otrdiena, 26.marts
 LM speciālisti piedalīsies Latgales reģionālās pensionāru apvienības ikgadējā konferencē, kurā informēs par aktualitātēm sociālajā jomā.
Konference plkst.11.00 notiks Rēzeknes novada Domes zālē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95.

 VBTAI speciālisti:

  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ziemeļi" un Rēzeknes novada Tiskādu bērnu namā;
  • pārbaudīs bāriņtiesu lietvedībā esošās lietas Ogres novada Taurupes bāriņtiesā un Viļakas novada bāriņtiesā;
  • rīkos konsultāciju dienu Saldus novada un Preiļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem.

Trešdiena, 27.marts

 LM plkst. 16.00 notiks kārtējā Nodarbinātības politikas koordinācijas padomes sēde, kurā diskutēs par aktuāliem nodarbinātības jautājumiem, t.sk., nodarbināto cilvēku tālākizglītības pasākumiem nākamā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā.
 
 VBTAI speciālisti apmeklēs audžuģimeņu atbalsta grupu Alūksnes novadā.


Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv