Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno mazināt administratīvo slogu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā | 26.03.2013.

Labklājības ministrija (LM) plāno virkni pasākumu, lai mazinātu administratīvo slogu komersantiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas procesā. Tie paredz gan attīstīt un pilnveidot elektronisko pakalpojumu pieejamību komersantiem, gan vienkāršot prasības darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem.

To nosaka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Komersantu-darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju-licencēšanas un uzraudzības kārtība, ko ceturtdien, 28.martā, plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Izmaiņas vēl būs jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Plānots vienkāršot licences saņemšanas procedūru, tādējādi, mazinot administratīvo slogu komersantiem. Proti, paredzēts, ka komersantam turpmāk nebūs pienākums izņemt licenci 30 darbdienu laikā pēc NVA paziņojuma saņemšanas. Tāpat NVA vairs nevarēs pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja pārbaudē konstatēs, ka licences saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par licences izsniegšanu nebūs izņēmis licenci. 

Savukārt, ja mēneša laikā pēc komersanta iesnieguma saņemšanas NVA nepieņems un nepaziņos lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, komersanti varēs uzskatīt, ka licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai ir piešķirta un viņi varēs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus.

Lai gan komersantiem jau šobrīd ir tiesības NVA dokumentus licences saņemšanai iesniegt elektroniski, ja dokumenti atbilst normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām, turpmāk komersantiem pēc savas izvēles būs iespēja elektroniski vai papīra dokumenta formā saņemt arī licenci.

Licencē turpmāk plānots iekļaut arī darbiekārtošanas pakalpojumu veidus atsevišķi katrā no darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas valstīm, kā arī darbiekārtošanas pakalpojumu veidu skaidrojumu. Tas nepieciešams, lai novērstu gadījumus, kad komersantam ir piešķirta atļauja sniegt tikai konkrētu darbiekārtošanas pakalpojumu veidu noteiktā valstī, bet komersants šajā valstī sniedz arī cita veida darbiekārtošanas pakalpojumus, tādējādi maldinot klientus, ka komersants ir uzticams un drošs darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs.

Tas nozīmē, ka turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniegs atkārtoti, ja būs mainījies darbiekārtošanas pakalpojumu veids vai veidi. Lai to paveiktu, komersantiem būs pienākums līdz 2013.gada 31.decembrim NVA iesniegt iesniegumu licences papildināšanai ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas veidu vai veidiem. Attiecīgi NVA precizēs licencē norādīto informāciju. Šajā gadījumā komersants būs atbrīvots no noteikumos noteiktās valsts nodevas samaksas. Turpmāk, ja komersantam būs mainījies darbiekārtošanas pakalpojumu veids vai veidi, būs jāmaksā valsts nodeva Ls 10.

Šobrīd komersantam licencē nav jānorāda darbiekārtošanas pakalpojumu veids vai veidi, bet tikai valsts vai valstis.

Savukārt, ja komersanti plāno sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus Latvijā, turpmāk papildus iesniedzamiem dokumentiem viņiem būs jāpievieno arī sadarbības līgums ar partneri vai līguma projekts, ja komersantam ir sadarbības partneri. Tas nepieciešams, jo praksē komersanti savstarpēji noslēdz līgumus un, pamatojoties uz tiem, sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, tādējādi NVA nevar izkontrolēt sadarbību starp komersantu un tā partneriem. Pašreiz noteikumi neparedz prasību iesniegt minētos dokumentus.

Tāpat plānots, ka komersantam reklāmas sludinājumā būs jānorāda arī licences izsniegšanas datums un iestāde, kura to izsniegusi.  Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai novērstu iespēju, ka darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēji varētu sajaukt NVA izsniegtās licences ar Latvijas Jūras administrācijas izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) cilvēku iekārtošanai darbā uz kuģiem.

Interesenti jau šobrīd NVA mājas lapā var uzzināt aktuālo informāciju par konkrēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - nosaukumu, reģistrācijas apliecības numuru, juridisko adresi, biroja adresi, kontaktinformāciju, licences numuru un termiņu, valstis, kurās iekārtos darbā un darbiekārtošanas pakalpojumu veidus. Tāpat mājas lapā ir pieejama arī informācija par tiem komersantiem, kuri šobrīd ir tiesīgi sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, vai komersantiem, kuriem ir anulētas licences vai kuru licences darbība ir apturēta.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas līdz 2013.gada 21.martam NVA licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai ir saņēmuši 109 komersanti.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.