Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Paredzēts vienkāršot pensijas pieprasīšanas kārtību ārvalstīs dzīvojošiem cilvēkiem | 10.04.2013.

Labklājības ministrija (LM) rosina vienkāršot un precizēt kārtību, kādā cilvēki, kuri izceļo vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, var iesniegt pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu.

Plānots, ka turpmāk pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu cilvēki varēs iesniegt ne tikai personīgi, pa pastu vai ar pilnvarotās personas starpniecību, bet arī elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Tādējādi cilvēkiem pašiem būs iespēja izvēlēties viņiem ērtāko pieprasījuma veidu.

Šobrīd, lai turpinātu vai atjaunotu pensijas izmaksu, cilvēks, kurš izbrauc vai ir izbraucis uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā, ierodoties personīgi:
- uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
- iesniedz pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjauno¬šanu;
- norāda Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma pensija;
- norāda jauno dzīvesvietas adresi.

Ja dokumentus neiesniedz personīgi, tad pieprasījumam jāpievieno notariāls apliecinājums, ka pensijas pieprasītājs un apgādājamais, kuram ir tiesības uz pensiju, ir dzīvi.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Tos plānots ceturtdien, 11.aprīlī, izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.


Pēc VSAA rīcībā esošās informācijas 2012.gada decembrī ārvalstīs dzīvoja 3437 vecuma pensijas saņēmēji, 202 invaliditātes pensijas saņēmēji, 35 apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, 52 izdienas pensijas saņēmēji.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.