Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 12.04.2013.

Pirmdiena, 15.aprīlis
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • piedalīsies Izglītības un attīstības centra seminārā - treniņā „Runas prasmes saziņā";
 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš".

Otrdiena, 16.aprīlis

 Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece, Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece Ilze Zvīdriņa Briselē piedalīsies EMCO un ES Ekonomiskās politikas komitejas kopējā sanāksmē, kur izskatīs dalībvalstu specifisko rekomendāciju darba tiesību un darba tirgus funkcionēšanas jomā īstenošanas progresu.

 

 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Dobeles filiālē (Dobelē, Zaļajā ielā 27) plkst.9.00 notiks EURES informatīvā diena.

 VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Aizkraukles pilsētas sākumskolā, Cesvaines internātpamatskolā, Naujenes bērnu namā un Kuldīgas 2.vidusskolā;
 • rīkos konsultāciju dienu iedzīvotājiem un pašvaldību speciālistiem Cesvaines un Kuldīgas novadā;
 • piedalīsies atbalsta grupā aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm Rēzeknē.

Trešdiena, 17.aprīlis

 LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece, EMCO vadītāja vietniece I.Zvīdriņa Briselē piedalīsies EMCO vadības grupas sanāksmē ar ES līmeņa sociālajiem partneriem par sociālo partneru ciešāku iesaisti ES Semestra procesos un Ekonomikas un monetārās savienības sociālajā dimensijā.

 

 NVA speciālisti:

 • plkst.9.30 NVA Rēzeknes filiālē (18.Novembra ielā 35) organizēs semināru darba devējiem.
 • plkst.10.00 Jūrmalā, Kauguru kultūras namā (Raiņa ielā 110) rīkos NVA sezonas vakanču gadatirgu;

 VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Bērzupes speciālajā internātpamatskolā un Rīgas 94.vidusskolā.

Ceturtdiena, 18.aprīlis

 NVA Rīgas reģionālās filiāles EURES konsultante piedalīsies Īrijas Nodarbinātības dienesta un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētajā nodarbinātības un konsultēšanas gadatirgū Dublinā, kurā informēs par darba tirgus situāciju un darba iespējām Latvijā, vakanču meklēšanas iespējām Eiropas Darba mobilitātes portālā un CV/Vakanču portālā, mācību un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām Latvijā.
Gadatirgus turpināsies arī 19.aprīlī.

 

 NVA speciālisti:

 • plkst.9.30 NVA Rīgas reģionālajā filiālē (Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 506.kabinetā) rīkos semināru darba devējiem;
 • plkst.11.00 NVA Tukuma filiālē (Tukumā, Pils ielā 11) rīkos EURES informatīvo dienu.

 VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 33.vidusskolā un Vaiņodes vidusskolā;
 • pārbaudīs Jaunpils novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

Piektdiena, 19.aprīlis

 NVA speciālisti:
 • plkst.10.30 Daugavpils novada Domes sēžu zālē (Rīgas ielā 2) un plkst.11.00 Ludzā, Raiņa ielā 16a rīkos semināru darba devējiem;
 • plkst.11.00 NVA Rēzeknes filiālē (18.Novembrā ielā 35) rīkos EURES informatīvo pasākumu.

 VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu mantisko un personisko interešu ievērošanu Naujenes bērnu namā un valsts sociālās aprūpes centra „Rīga" filiālē „Rīga".

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv