darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Viņķele aicina A/S „Liepājas Metalurgs” darbiniekus nepieļaut manipulācijas saistībā ar viņu darba tiesībām | 24.04.2013.

Lai A/S „Liepājas Metalurgs" īstenoto pasākumu rezultātā netiktu aizskartas uzņēmuma darbinieku tiesības un intereses, labklājības ministre Ilze Viņķele aicina uzņēmuma darbinieku arodbiedrību un darbiniekus pastāvēt uz savām likumā noteiktajām tiesībām un aizsardzību darba attiecību izbeigšanas gadījumā.

Viņķele A/S „Liepājas Metalurgs" darbiniekiem un viņu ģimenēm atgādina, ka atbilstoši Darba likumam darba tiesiskās attiecības var pārtraukt, darbinieku atlaižot darbinieku skaita samazināšanas dēļ, abpusēji darba devējam un darbiniekam vienojoties vai darbiniekam pašam uzsakot darbu.

Pirmajā gadījumā darbiniekam pienākas atlaišanas pabalsts, kas, atkarībā no darba stāža, var būt ievērojams atbalsts turpmākajos mēnešos - līdz pat četrām mēnešalgām. Savukārt gadījumos, ja uzņēmums ar darbinieku vienojas par darba attiecību pārtraukšanu uz abpusējas vienošanās pamata, atlaišanas pabalstu likums neparedz. Jebkāda kompensācija darbiniekiem par darba attiecību izbeigšanu tiks izmaksāta tikai, tad, ja tā būs īpaši pielīgta. Ministre aicina cilvēkus raudzīties, lai darba devēja piedāvātā kompensācija nebūtu mazāka par summu, ko veidotu iespējamais atlaišanas pabalsts.

Darbiniekiem nevajadzētu rakstīt atlūgumu pašiem, jo tādā gadījumā viņiem nepienākas ne atlaišanas pabalsts, ne kāda cita kompensācija. Turklāt gadījumā, ja darbinieks pēc darba attiecību pārtraukšanas vēlēsies saņemt bezdarbnieka pabalstu, viņam to izmaksās ar divu mēnešu laika nobīdi.

Darba devēja veicināta darba attiecību izbeigšana ar vismaz 30 darbiniekiem 30 dienu laikā ir kolektīvā atlaišana. Kolektīvās atlaišanas gadījumā Darba likums paredz darba devējam pienākumu laikus uzsākt konsultācijas ar darbinieku arodbiedrību, kā arī ne vēlāk kā 45 dienas pirms tās paziņot par to Nodarbinātības valsts aģentūrai un vietējai pašvaldībai. Šo pasākumu īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu tiesisku darba attiecību izbeigšanas procesu, vienotos par atlaižamo darbinieku sociālajām garantijām un ļautu valsts un pašvaldību institūcijām laicīgi plānot pasākumus atlaižamo darbinieku ātrākai atgriešanai darba tirgū un viņu sociālajai aizsardzībai.

Šodien uz A/S „Liepājas Metalurgs" dodas Liepājas nodaļas Valsts darba inspekcija, lai pārliecinātos par situāciju uz vietas, bet pirmdien, 29. aprīlī pie darbiniekiem dosies VDI vadītājs Renārs Lūsis, lai klātienē konsultētu un pārliecinātos par darbinieku informētību par savām tiesībām.

Tāpat A/S „Liepājas Metalurgs" darbiniekus aicina izmantot Valsts darba inspekcijas konsultatīvos tālruņus 67 186 523, 67 186 522 vai doties uz konsultācijām klātienē VDI Liepājas nodaļā, Kuršu laukumā 7.

Papildu informācija:

Marta Krivade
labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
+371 26486312
marta.krivade@lm.gov.lv