Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM ar Latvijas Pašvaldību savienību diskutē par aktuālo sociālajā jomā | 26.04.2013.

Labklājības ministrija (LM) un pašvaldības ciešāk sadarbosies sociālo jautājumu risināšanā un sociālo pakalpojumu pilnveidē. Par to piektdien, 26.aprīlī, panākta vienošanās LM un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) gadskārtējās sarunās.

Ņemot vērā, ka LM šobrīd strādā pie pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam, klātesošie diskutēja par turpmāko gadu izaicinājumiem sociālo pakalpojumu jomā, tostarp alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību pašvaldībās un ilgtspējas nodrošināšanu pašvaldību īstenotajos Eiropas Savienības struktūrfondu projektos.

Pārrunājot pašvaldību lomu, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā, sanāksmes dalībnieki vienojās par kopīgu redzējumu sociālo pakalpojumu attīstībai, tai skaitā, sociālās aprūpes pakāpeniskai deinstitucionalizācijai, ko plānots iekļaut LM „Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam".

Paredzēts, ka 2014.gada laikā ciešā sadarbībā ar pašvaldībām LM izstrādās konkrētu detalizētu rīcības plānu deinstitucionalizācijas reālai īstenošanai ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu atbalstu.

Vienlaikus, iepazīstoties ar konstatētajām problēmām pašvaldību sociālās aprūpes centros, klātesošie pārrunāja iespējamo pašvaldību rīcību problēmu novēršanai. Dalībnieki vienojās, ka pašvaldību sociālās aprūpes centros veiks pašnovērtējumu atbilstoši LM definētiem kritērijiem, izstrādās un īstenos plānu trūkumu novēršanai. Tāpat pašvaldības ir apņēmušās informēt LM par nereģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Tikšanās laikā puses apsprieda LM topošās pamatnostādnes Profesionālā sociālā darba attīstībai 2014. - 2020. gadā, un tajos iekļauto pasākumu ietekmi uz pašvaldību funkcijām. LPS piekrīt LM identificētajām problēmām un konceptuāli atbalsta piedāvātos risinājumus profesionāla sociālā darba attīstībai, ko plānots iekļaut „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam".

Atgādinām, ka LM ar LPS tiekas katru gadu, lai pārrunātu aktuālo informāciju labklājības nozarē. Sanāksmē piedalījās labklājības ministre Ilze Viņķele, LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme, LPS pārstāvji, LM un tās padotības iestāžu speciālisti, kā arī pašvaldību pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv