Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Latvija neatbalsta Komisijas priekšlikumu par dzimumu kvotu noteikšanu biržā kotēto uzņēmumu vadībā | 30.04.2013.

Latvija atbalsta Eiropas Komisijas (EK) mērķi un centienus veicināt sieviešu lielāku pārstāvniecību ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību.

Tomēr Latvija neatbalsta 2012.gada 14.novembrī EK publicēto priekšlikumu, kas paredz, ka līdz 2020.gada 1.janvārim 40% direktoru bez izpildpilnvarām biržā kotētajos uzņēmumos jābūt no mazāk pārstāvētā dzimuma, nosakot to kā obligātu kvotu, kā arī paredzot sankcijas, ja mērķis netiks sasniegts. Attiecībā uz biržā kotētajiem valsts uzņēmumiem šis mērķis būtu jāsasniedz līdz 2018.gada 1.janvārim.

Latvija uzskata, ka ilgtspējīgāki rezultāti dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir sasniedzami, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un sniedzot visa veida atbalstu sieviešu uzņēmējdarbības un karjeras izaugsmei. Uzņēmuma darbības pamatmērķis, neatkarīgi no uzņēmuma vadībā pārstāvētā dzimuma, ir nodrošināt tā rentabilitāti, tādējādi būtiskākais ir augsta līmeņa profesionāļu piesaiste, nevis dzimumu faktora obligāta noteikšana, teikts nacionālajā pozīcijā. Dalībvalstīm būtu jādod izvēles iespējas attiecībā uz pieeju un pasākumiem, kas atbilstu konkrētai nacionālajai situācijai, un būtu efektīvi un rezultatīvi.

Šāds viedoklis ietverts Labklājības ministrijas (LM) sagatavotajā Latvijas nacionālajā pozīcijā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem, ko otrdien, 2013.gada 30.aprīlī, atbalstīja valdība.

Nacionālā pozīcija saskaņota ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Finanšu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Tāpat notikušas konsultācijas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, biedrību „Līdere", resursu centru sievietēm „Marta", Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu, Lietišķo sieviešu apvienību un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv