Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Atbalsta LM aicinājumu pievienoties ANO konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām | 08.07.2008.

Šodien, 8.jūlijā, valdība atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) aicinājumu parakstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tādējādi apņemoties veidot izpratni sabiedrībā par cilvēkiem ar invaliditāti, mazināt stereotipus, aizspriedumus un noraidošu attieksmi, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar invaliditāti spējām un ieguldījumu darba tirgū.

Latvija  ir vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas nav parakstījusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, turklāt, ņemot vērā Konvencijas dalībvalstu sociālās drošības sistēmas un ekonomiskās attīstības atšķirības, pēc Konvencijas parakstīšanas netiek pieprasīta tās tūlītēja ratifikācija.

Aicinājums parakstīt ANO Konvenciju ir iekļauts LM sagatavotajā Ministru kabineta rīkojuma projektā par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, kas šodien, 8.jūlijā, atbalstīts valdībā.

Pēc Konvencijas parakstīšanas, LM plāno līdz šī gada 31.decembrim valdībā iesniegt ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijai.

Tāpat LM paredz izstrādāt un līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt valdībā likumprojektu par Konvencijas ratifikāciju.

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības.

ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un citus principus.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv