Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 10.05.2013.

Pirmdiena, 13.maijs
 Labklājības ministrijas (LM) speciālisti plkst.11.00 Rēzeknē piedalīsies diskusijā par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas reglamentē cilvēku ar invaliditāti asistenta pakalpojuma saņemšanu pašvaldībās.

 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Pakalpojumu departamenta Darba tirgus nodaļas vadītāja Kristīne Pudāne tiksies ar Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētāju un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjiem, lai apspriestu Reemigrācijas plānā ietvertos uzdevumus, tai skaitā sadarbību ar Eiropas latviešu diasporas medijiem.

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

  • piedalīsies atbalsta grupā Jaunpiebalgas novada audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem;
  • tiksies ar Rēzeknes pilsētas institūciju darbiniekiem, lai diskutētu par bērnu tiesību nodrošinājumu pašvaldībā.

Otrdiena, 14.maijs

 LM speciālisti tiksies ar apvienības „Sustento" pārstāvjiem, lai diskutētu par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanas gaitu.
Tikšanās plkst.14.00 paredzēta LM, Rīgā, Skolas ielā 28.

  NVA apmeklēs Zviedrijas nodarbinātības speciālisti, lai iepazītos ar jauniešu bezdarba mazināšanas jautājumiem Latvijā un NVA pieredzi, veidojot nodarbinātības pasākumus jauniešiem.

 VBTAI speciālisti:

  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Druvas un Raunas vidusskolā;
  • rīkos metodisko dienu Neretas novada bāriņtiesā;
  • pārbaudīs Neretas un Ilūkstes novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

Trešdiena, 15.maijs

 Labklājības ministre Ilze Viņķele, LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme un LM speciālisti piedalīsies preses konferencē, kurā žurnālistus iepazīstinās ar Pasaules Bankas zinātniskā pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?" rezultātiem.
Preses konference plkst.10.00 norisināsies LM 6.stāva zālē Rīgā, Skolas ielā 28.

  Labklājības ministre Ilze Viņķele un LM speciālisti, atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, piedalīsies LM un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā pasākumā „Ģimenei draudzīgs komersants - kāpēc un kā par tādu kļūt?" Tajā eksperti skaidros ģimenei draudzīgos principus, savukārt uzņēmumi dalīsies savā pieredzē par to ieviešanu.
Pasākums no plkst.15.00 līdz 17.00 norisināsies LM 6.stāva zālē Rīgā, Skolas ielā 28.

 LM speciālisti plkst.14.00 organizācijā „Sustento" piedalīsies diskusijā par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas reglamentē asistenta pakalpojuma saņemšanu cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās.

 Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti Jelgavā Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" ietvaros organizēs apaļā galda diskusiju „Nodarbinātības iespējas, šķēršļi cilvēkiem ar invaliditāti". Diskusijas mērķis ir uzlabot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, veicināt komunikāciju starp darba devējiem un ņēmējiem.
Diskusija plkst.10.00 norisināsies Jelgavā, Dobeles ielā 43.

 LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa un VBTAI speciālisti piedalīsies starptautiskā konferencē „Palīdzi bērnam izaugt ģimenē!", kurā debatēs par iespējām bērniem nodrošināt ģimenisku vidi.
Konference plkst.9.30 sāksies Rīgas domes konferenču zālē, Rīgā, Rātslaukumā 1.

 VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu sociālās aprūpes centrā „Tērvete", valsts sociālās aprūpes centra „Rīga" filiālē „Pļavnieki", „Fondā „Grašu bērnu ciemats"" un Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā.

Ceturtdiena, 16.maijs
 LM speciālisti plkst.12.00 Kuldīgā piedalīsies diskusijā par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas reglamentē asistenta pakalpojuma cilvēkiem ar invaliditāti saņemšanu pašvaldībās.

 NVA speciālisti plkst.9.30 NVA Daugavpils filiālē (Daugavpilī, Varšavas ielā 18) rīkos EURES semināru „Pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa Daugavpils-Belostoka (sadarbība ar darba devējiem)".

 LM pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēs Amerikas Savienoto Valstu eksperte audžuģimeņu un sistēmas izveides jautājumos Viviāna Ngva (Viviane Ngwa).

Piektdiena, 17.maijs
 Labklājības ministre Ilze Viņķele un LM speciālisti piedalīsies Nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumu izstrādes darba grupas otrajā sēdē.
Sēde plkst.10.00 notiks LM 3.stāva zālē, Rīgā, Skolas ielā 28.

 NVA direktore Inese Kalvāne apmeklēs Saldu, kur tiksies ar darba devējiem, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.  Reģionālās vizītes laikā NVA direktore Saldū apmeklēs vietējos uzņēmumus: "Saldus maiznieks" un "Industriālais parks".

 VBTAI speciālisti piedalīsies konsultāciju dienā Aglonas novadā.

 


Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv