darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumu izstrādes darba grupa jūlijā skatīs 2014. gada budžeta iniciatīvas | 17.05.2013.

Otrajā Nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumu izstrādes darba grupas sēdē dalībnieki vienojās, ka 2014. gada budžeta projektam iesniegtās ministriju iniciatīvas skatīs jūlijā, pēc tam, kad par tām savu atzinumu būs devusi Finanšu ministrija (FM) un Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

FM nākamā gada budžeta iniciatīvas saņems 3. jūnijā, bet līdz jūlija trešajai nedēļai tās izvērtēs atbilstoši 2014. gada budžeta sagaidāmajam apmēram. Vienlaikus PKC veiks to izvērtējumu atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam. Pēc tam iniciatīvas skatīs Nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumu izstrādes darba grupa. Vērtējot iniciatīvas, kuras ir atbilstošas reālajai ekonomikas situācijai valstī, kā arī vidēja termiņa vīzijai par Latvijas attīstību, darba grupa efektīvāk un ātrāk spēs izstrādāt konkrētas rekomendācijas valsts nākamo gadu budžetu projektiem.

Šodien sēdē dalībniekus ar Latvijas nevienlīdzības un nabadzības rādītājiem un to aprēķināšanas metodēm iepazīstināja eksperti no Centrālās statistikas pārvaldes. Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (B.I.C.E.P.S.) prezentēja Latvijas situācijai atbilstoši izstrādāto starptautiski atzīto mikrosimulācijas EUROMOD modeli, ar kura palīdzību iespējams modelēt nodokļu un pabalstu izmaiņu ietekmi uz mājsaimniecību ienākumiem. Finanšu ministrija ar klātesošajiem diskutēja par nodokļu politikas stratēģijas priekšlikumiem sociālās nevienlīdzības mazināšanā, t.i. par neapliekamo minimumu, atvieglojumu par apgādībā esošajām personām, minimālo algu un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Noslēgumā Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu apvienība darba grupas dalībniekus iepazīstināja ar sociālo dienestu darbu pašvaldībās, klientu grupām un to sociālajām problēmām. Tāpat klātesošie tika īpaši aicināti piedalīties Labklājības ministrijas (LM) 3.jūnijā rīkotajā konferencē „Atgriežoties pie izaugsmes: liekot pamatus iekļaujošai izaugsmei Latvijā".

Nākamā Nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumu izstrādes darba grupas sēde notiks 2013. gada 7. jūnijā, kad (LM) sniegs plašu ieskatu Pasaules bankas pētījumā „Latvijas: kurš bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?", kurš no 27. maija būs publiski pieejams LM mājas lapā.

Papildu informācija:

Marta Krivade
labklājības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
+371 26486312
marta.krivade@lm.gov.lv