Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 17.05.2013.

Pirmdiena, 20.maijs
 Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis Dublinā (Īrijā) piedalīsies Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksmē, kurā informēs par VDI aktivitātēm.

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti piedalīsies apmācībās „Bērnu tiesību aizsardzība".

Otrdiena, 21.maijs
 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Darba tirgus nodaļas vadītāja K.Pudāne piedalīsies Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) menedžeru sanāksmē Dublinā (Īrija).

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu privātajā vidusskolā „Klasika un Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni";
  • apsekos Latgales reģiona audžuģimenes;
  • pārbaudīs Aizputes novada Cīravas un Kalvenes, kā arī Aknīstes novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • ar Daugavpils domes Jaunatnes departamenta bērnu nodarbinātības projektu vadītāju un bērnu vasaras nometņu organizētāju debatēs par darba un brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem vasaras mēnešos un par organizētajām vasaras nometnēm Daugavpilī.

Trešdiena, 22.maijs

 VDI speciālisti iepazīstinās ekspertus no Bosnijas-Hercegovinas ar darba vides uzraudzības principiem.

  Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem jauniešiem" ietvaros Liepājā organizēs apaļā galda diskusiju „Nodarbinātības iespējas, šķēršļi cilvēkiem ar invaliditāti". Diskusijas mērķis ir uzlabot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, veicināt komunikāciju starp darba devējiem un ņēmējiem.
Diskusija plkst.11.00 notiks Liepājā, Kuršu ielā 32.

 VBTAI speciālisti:

  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Naujenes bērnu nama Mātes un bērna atbalsta centrā „Avotiņi" un Liepājas VSAI „Piejūras slimnīca" Psihiatriskās klīnikas bērnu nodaļā;
  • pārbaudīs Viļānu novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • rīkos konsultāciju dienu Jaunpils novadā;
  • ar Viļānu novada pašvaldības speciālistiem pārrunās audžuģimeņu jautājumus.

Ceturtdiena, 23.maijs

 Labklājības ministriju apmeklēs Moldovas Republikas delegācija, lai gatavotos sociālās drošības līguma noslēgšanai. Vizīte turpināsies arī 24.maijā.

  VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Pļavnieku ģimnāzijā un Carnikavas pamatskolā.

 NVA:

  • Liepājas filiālē ikgadējās tikšanās laikā ar Lietuvas Klaipēdas Darba biržas pārstāvjiem pārrunās aktualitātes NVA Liepājas filiāles darbā 2013.gadā un Klaipēdas Darba biržas aktualitātes 2013.gadā. Sadarbības partneru vizīte turpināsies arī 24.maijā;
  • Jelgavas filiāles darbinieki piedalīsies seminārā „Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa" Lietuvas nodarbinātības dienesta Šauļu filiālē.

Piektdiena, 24.maijs

 Labklājības ministre Ilze Viņķele piedalīsies „Ilgtspējas indeksa" noslēguma ceremonijā, kurā apbalvos konkursa „Ģimenei draudzīgs komersants" statusa ieguvējus.
Pasākums sāksies plkst.12.00 Spīķeru koncertzālē, Rīgā, Maskavas ielā 4/1.

  VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi".

 VDI plkst.14.30 organizēs darba aizsardzības filmu pēcpusdienu, kurā uzņēmumi rādīs filmas, kā tajos sakārtoti darba aizsardzības jautājumi.
Bezmaksas kinoseanss notiks kinoteātrī „Multikino" Rīgā, Mūkusalas ielā 71.

 


Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv