darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Ar Eiropas struktūrfondu atbalstu pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem | 14.07.2008.

Lai aptuveni 1500 cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem paplašinātu un padarītu pieejamākus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu turpmāko piecu gadu laikā plāno ieguldīt gandrīz 4 milj. latu.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiks nodrošināti speciāli palīglīdzekļi un apmācīti suņi - pavadoņi, lai tādējādi atvieglotu šiem cilvēkiem pārvietošanos. Savukārt, lai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem atvieglotu saziņu, tiks attīstīta zīmju valoda.

Projekta ietvaros plānoti arī speciālistu sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi darbam ar šiem cilvēkiem, kā arī paredzēts ieviest jaunas motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas visos Latvijas plānošanas reģionos.

Tas paredzēts šodien, 14.jūlijā, valdībā apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumos par ESF aktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem".

Noteikumi nosaka arī prasības, kādām jāatbilst projekta iesniedzējam, projektu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī nosacījumus projektu īstenošanai. Noteikumiem pievienota arī projektu iesnieguma veidlapa. 

LM prognozē, ka minēto pasākumu īstenošana varētu tikt uzsākta 2008. gada otrajā pusē.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008. līdz 2013.gadam ar 21 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, LM Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, Ilona.Jursevska@lm.gov.lv.

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.