darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM kopīgi ar IZM īstenos izmēģinājumprojektu bezdarbnieku apmācībām | 21.05.2013.

Labklājības ministrija (LM) kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) līdz 2014.gada 10.janvārim uzsāks izmēģinājumprojektu, lai praksē pārbaudītu iespējamo turpmāko sadarbības modeli bezdarbnieku apmācību īstenošanai.

Lai nodrošinātu izmēģinājumprojekta īstenošanu, LM sadarbībā ar IZM līdz 2013.gada 1.oktobrim nepieciešamības gadījumā veiks izmaiņas normatīvajā regulējumā.

Plānots, ka izmēģinājumprojekta ietvaros bezdarbnieku apmācības īstenos valsts dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs, kuru infrastruktūras uzlabošana veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Vienlaikus, lai nodrošinātu valsts izglītības iestāžu motivāciju uzturēt augstas kvalitātes apmācības procesu, izmēģinājumprojektā izmantos arī Pasaules Bankas veiktā pētījuma "Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais?" rezultātus par bezdarbnieku apmācību pasākumu analīzi.

Kopumā, ņemot vērā situāciju darba tirgū, LM atzīst, ka galvenie darba tirgus izaicinājumi 2013.gadam ir augsta bezdarba līmeņa saglabāšanās, kā arī liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas (EM) prognozēm vidēji 2013.gadā nodarbināto skaita pieaugums varētu būt 2,4% jeb 20 tūkst. cilvēku.

2013.gadā papildu jau esošajām apmācībām pie darba devēja un pēc darba devēja pieprasījuma būs pieejamas praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs. Galvenās nozares, kurās prioritāri īstenojama apmācība, ir apstrādes rūpniecība, transports un loģistika, tūrisms, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Savukārt darba tirgū pieprasījums šobrīd ir pēc elastīgiem un kompetentiem darbiniekiem, kuri gatavi vienlaicīgi veikt vairāku amatu pienākumus, kuriem papildus profesijas specifiskajām zināšanām piemīt arī kāda no pamata kompetencēm, piemēram, svešvalodu zināšanas.
Neskatoties uz to, ka apmācību kuponu sistēmas izmantošana jau ir pārbaudīta, LM atzīst, ka ir jāturpina strādāt pie kuponu sistēmas darbības pilnveides un apmācību procesu kontroles pastiprināšanas. Piemēram, sniedzot atbalstu klientam, izvēloties piemērotāko apmācības programmu vai nodarbinātības atbalsta pasākumu.

Lai pilnveidotu kuponu sistēmas darbību, 2013.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) plāno ieviest bezdarbnieku profilēšanas metodi. To pielietos mērķtiecīgai klientu vēlmju virzīšanai uz piemērotāko apmācību izvēli.

Tāpat svarīgi ir apmācību pasākumos iesaistīt tos cilvēkus, kuru būtiskākais kavēklis, lai iesaistītos darba tirgū, ir prasmju trūkums. Tas ir īpaši svarīgi mazkvalificēto bezdarbnieku gadījumā, ņemot vērā arī to, ka krīzes laikā tieši šos darbiniekus darba devēji pastiprināti atlaida. Līdz ar to tieši šī papildu apmācība būtiski uzlabo gan darbā iekārtošanās iespēju, gan lielāka atalgojuma saņemšanu.
Vienlaikus LM uzsver nepieciešamību turpināt pilnveidot sadarbību starp NVA un darba devējiem.
Lai novērstu kvalificētu darbinieku trūkumu reģionos, 2013.gadā ir atjaunoti darbaspēka mobilitāti veicinoši pasākumi. Tāpat 2013.gadā plānots izvērtēt iespēju daļēji atteikties no neformālās izglītības programmu finansēšanas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, aizstājot tās ar īsām un elastīgām profesionālās pilnveides programmām
Iepriekšminēto paredz otrdien, 21.maijā, valdībā izskatītais LM informatīvais ziņojums Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2013.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem.

Informatīvajā ziņojumā veikta darba tirgus situācijas analīze, NVA datu analīze, ņemtas vērā Eiropas Savienības, EM prognozes par Latvijas darba tirgus turpmāko attīstību, kā arī ekspertu ieteikumi.

Reģistrētais bezdarbs Latvijā 2012.gadā Latvijā vidēji bija 11,5%, vienlaikus novērojama reģistrēto bezdarbnieku bezdarba perioda ilguma palielināšanās. Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datiem 2012.gada 12 mēnešos kopumā darbā iekārtojās 80 891 NVA reģistrētie bezdarbnieki.

2012.gadā profesionālās apmācības pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos iesaistīti 8383 bezdarbnieki un darba meklētāji. 6 mēnešu laikā pēc apmācību pabeigšanas darbā iekārtojušies - 34,8% no bezdarbniekiem. Neformālo apmācību 2012.gadā uzsākuši 8726 bezdarbnieki. Kopumā 2012.gadā darbā iekārtojušies 8347 (t.sk. arī iepriekšējos periodos apmācību pabeiguši bezdarbnieki), no tiem 3843 iekārtojušies darbā pirmajos sešos mēnešos pēc apmācības pabeigšanas. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.