darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM interneta vietnē ir pieejams Pasaules Bankas pētījums | 27.05.2013.

Labklājības ministrijas (LM) interneta vietnē ikvienam interesentam no 27.maija ir pieejams Pasaules Bankas pētījums Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais vai trūcīgais? Pēckrīzes politikas izvēļu izvērtējums.

LM uzsver, ka pētījuma priekšlikumu sadaļā ir sniegti ieteikumi, kas vērtējami valstī esošās budžeta situācijas kontekstā, t.sk. vērtējot arī situāciju citās nozarēs (izglītība, veselība, nodokļi) un nav ierobežotas laikā.

LM 2013. gada 1. augustā Ministru kabinetam jāiesniedz priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai. Lai to paveiktu, LM ar sabiedrību apspriedīs politikas risinājumu alternatīvas, nepieciešamības gadījumā meklēs jaunas.

Pētījums veikts, jo līdz šim lēmumu pieņēmēju rīcībā nebija kvalitatīvu pierādījumu un pietiekami nopietnu pētījumu par to, kādas pārmaiņas notikušas sabiedrībā, kādu ietekmi krīze atstājusi uz iedzīvotāju ienākumiem, sabiedrības noslāņošanos. Tāpat - par darba tirgus piedāvātajām iespējām, kāda ir bezdarbnieku gatavība pieņemt darba piedāvājumus, kādas iedzīvotāju grupas visbiežāk pakļautas ilgstoša bezdarba riskam vai atkārtotam bezdarbam un izrietoši - nabadzībai.

Pētījums atbild uz vairākiem jautājumiem:
 Kas ir tie iedzīvotāji, kas izjutuši pastāvīgas grūtības darba tirgū?
 Vai ir pierādījumi atkarībai no pabalstiem? Kādas ir iespējas mainīt nodokļu un pabalstu sistēmu tā, lai vienlaikus palielinātu aizsardzību un motivāciju strādāt?
 Kā darbojas aktīvās nodarbinātības programmas, kāda ir to ietekme uz nodarbinātības iespējām un ko varam mācīties nākotnes politikas virzienu izstrādei?

Pētījuma veicēji nekoncentrējas uz tām iedzīvotāju grupām, kuras krīzes rezultātā piedzīvoja salīdzinoši mazākas grūtības un kuras retāk saskārās ar nabadzību un pastāvīgām grūtībām darba tirgū. Šīs iedzīvotāju grupas pētījumā un tā rekomendācijās parādījās tikai mājsaimniecību un sociālās drošības sistēmu un pakalpojumu ietvaros.

Tāpat pētījums apskata situāciju darba tirgus integrācijas aspektā, līdz ar to tas specifiski neaplūko tādu iedzīvotāju situāciju, kas nav darbspējas vecumā, piemēram, pensionāri.

PB pētījumu var lejuplādēt LM interneta vietnē sadaļā „Aktuāli" http://www.lm.gov.lv/news/id/4617.

Atgādinām, ka līgums par pētījuma veikšanu parakstīts 2012.gada 25.maijā. Tas veikts saskaņā Papildu saprašanās memorandā starp Eiropas Komisiju un Latviju noteikto saistībā ar 2012.gadā sagatavojamo sociālās palīdzības sistēmas reformu un aktīvās darba tirgus politikas pasākumu pilnveidošanu. Zinātniskā pētījuma izmaksas ir 200 tūkstoši latu, ko apmaksā NVA īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam piešķirtā finansējuma ietvaros. Pētījuma īstenošanu 30 tūkstošu ASV dolāru apjomā līdzfinansē arī PB.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.