darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plānots paplašināt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu investēšanas iespējas | 30.05.2013.

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām un ekspertiem izstrādāja grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, kas ceturtdien, 30.maijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Plānots paplašināt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu investēšanas iespējas Latvijas finanšu tirgū, paaugstinot limitus augstāka riska ieguldījumiem. Vienlaikus būs noteiktas arī papildu prasības līdzekļu pārvaldītājiem jeb risku samazināšanas mehānismi dalībnieku interešu aizsardzībai.

Likumprojekts paredz līdzekļu pārvaldītājiem pienākumu segt zaudējumus, kas radušies ieguldījumu plāna dalībniekiem ieguldījumu noteikumu pārkāpumu dēļ, kā arī palielināt līdzekļu pārvaldītājiem noteikto minimālā kapitāla prasību. Tādējādi būs iespējams nodrošināt, ka līdzekļu pārvaldītājs spēj pildīt likumā iestrādātās prasības.

Vienlaikus paredzēts noteikt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijai būs jāizstrādā detalizēts ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas formāts un saturs. Tas nepieciešams, lai shēmas dalībnieki izprastu ieguldījumu būtiskākos aspektus, pārvaldes izmaksas un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

Plānots mainīt līdzekļu pārvaldītāju komisijas maksu par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu, t.i., tās apmēru piesaistot ieguldījumu plānu rezultātiem. Paredzēts ieviest jaunu - pilnās un daļējās komisijas naudas - principu. Daļējās komisijas paredzēts ieturēt neatkarīgi no ieguldījumu plāna rezultāta un tās segs ieguldījumu plāna administratīvās izmaksas, ieguldījumu plānu dalībnieku apkalpošanas izmaksas, regulatora prasību izpildes izmaksas u.c. pamatdarbības izmaksas. Ieguldījumu plānam, uzrādot labus pārvaldīšanas rezultātus, līdzekļu pārvaldītājs būs tiesīgs ieturēt papildu - mainīgās - komisijas.

Pilnā komisija (daļējās un mainīgās komisijas summa) jebkurā gadījumā nevarēs pārsniegt jau pašlaik Valsts fondēto pensiju likumā noteikto maksimālo komisiju - 2% no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā, bet konservatīvajiem ieguldījumu plāniem maksimālo komisiju - 1,5% apmērā (kas ir mazāk nekā pašlaik Valsts fondēto pensiju likumā noteiktie 2%).

Ar likumprojektu iespējams iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu tiem sociālo iemaksu veicējiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija, līdzdalība valsts fondēto pensiju shēmā ir noteikta obligāta, savukārt tiem, kas dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), - brīvprātīga. 2012.gada 31.decembrī valsts fondēto pensiju shēmā bija reģistrēti 1,19 milj. dalībnieku, no tiem kā obligātie shēmas dalībnieki bija reģistrēti 700 tūkst. cilvēku un 494 tūkst. brīvprātīgi.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.