Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Darba drošības pārbaudes skolās veiks izlases kārtībā | 21.07.2008.

Lai uzlabotu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības tiesību aktu kontroles un uzraudzības darbu, kā arī atslogotu Valsts darba inspekciju (VDI) no tai neraksturīgu uzdevumu pildīšanas, šodien Ministru kabinetā apstiprināti Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

Grozījumi paredz, ka VDI turpmāk katru gadu neapsekos visas izglītības iestādes, lai izsniegtu tām atzinumus par izglītības iestāžu atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām. Līdzšinējā kārtība bija neefektīva un prasīja neadekvāti lielus VDI resursus, jo inspekcijai nebija iespējams iepazīties ar izglītības iestāžu reālo darbu un darba aizsardzības prasību ievērošanu tajās. Līdz ar to VDI veiktais apsekojums un atzinums, kas bija jāiesniedz līdz mācību gada sākumam, bija vairāk formāls nevis preventīvs.

Saskaņā ar statistikas datiem VDI inspektori pērn augustā pirms mācību gada sākuma pēc izglītības iestāžu lūguma apmeklējuši gandrīz 800 skolas jeb gandrīz 30% no visām izglītības iestādēm. Tā kā skolēnu vasaras brīvlaikā mācības nenotiek, VDI speciālisti šajos apsekojumos nevar novērtēt un noteikt reālos skolēnu un skolotāju darba apstākļus - vai tiek ievērotas darba aizsardzības un darba tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Šodien Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi paredz, ka līdzšinējā kārtībā atzinumus par izglītības iestāžu atbilstību noteikumos minētajām prasībām turpinās sniegt tikai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Sabiedrības veselības aģentūra. Savukārt VDI ne retāk kā reizi mācību gada laikā īstenos preventīvas izglītības iestāžu apsekojumu kampaņas. To laikā pārbaudīs darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu, kā arī pievērsīs uzmanību iespējamiem nelaimes gadījumu riskiem.

Atgādinām, ka saskaņā ar VDI likumu, inspekcijas funkcija ir īstenot valsts uzraudzību un kontroli darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Informāciju sagatavoja: 

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv