darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM: valsts sociālās aprūpes centros nav novērota ļaunprātīga zāļu lietošana | 06.06.2013.

Labklājības ministrijas (LM) padotībā esošajos Valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) klientiem psihiatriskos medikamentus lieto psihiatriskajā praksē pieņemtās devās, liecina no Veselības inspekcijas (VI) saņemtā informācija par pārbaužu rezultātiem VSAC.

Lai gan dažos gadījumos bija konstatētas blakusparādības no zāļu lietošanas, tomēr kopumā ļaunprātīga medikamentu izmantošana VSAC nebija novērota. Vienlaikus nepietiekama zāļu lietošana hroniskiem šizofrēnijas pacientiem var būt saistīta ar biežu ārstēšanos psihiatriskajā slimnīcā, kā arī var radīt paaugstinātu bīstamas uzvedības risku.

„Veselības inspekcijas pārbaužu rezultāti apliecina, ka sociālās aprūpes centros nenotiek sistemātiska klientu „nozāļošana", kā tas bija konstatēts iepriekš. Tajā pašā laikā tie apstiprina tos trūkumus, kurus ministrija apkopojusi informatīvajā ziņojumā Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros, un kuru tuvākajā laikā plānots izskatīt valdībā," norāda LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Piemēram, lai izvērtētu klientu vajadzības un pakalpojumu atbilstību katrai klientu grupai, LM jau šobrīd īsteno izmēģinājumprojektu Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai. Paredzēts, ka līdz augustam izmēģinājumprojektu īstenos piecās VSAC filiālēs - VSAC „Rīga" filiālē „Rīga", „Baldone", „Ezerkrasti", „Jugla" un VSAC „Zemgale" filiālē „Jelgava".

Tāpat LM ir vienojusies ar Veselības ministriju par nepieciešamajām darbībām, lai sakārtotu ar klientu veselības aprūpes nodrošināšanu saistītos jautājumus, veidojot ciešāku sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu un ģimenes ārstiem, kā arī stiprinātu VSAC kapacitāti. 

Paralēli iepriekšminētajam LM šobrīd arī turpina darbu pie jaunas sociālo pakalpojumu politikas izstrādes jeb Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam. To ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos - deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Atgādinām, ka 26.februārī labklājības ministre Ilze Viņķele Veselības inspekcijai lūdza veikt pārbaudes VSAC, lai noskaidrotu vai ārstniecības personas ir pamatoti noteikuši ārstniecības kursu VSAC klientiem, regulāri sekojušas līdzi pacientu veselības stāvokļa izmaiņām un attiecīgi koriģējušas zāļu lietošanu, vai nav vērojamas ķīmiskās ierobežošanas pazīmes. 

Pārbaudes VI speciālisti, kā arī eksperti no VSIA „Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centra", Latvijas Psihiatru asociācijas veica astoņās VSAC filiālēs visā Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv