Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
ES institūciju darbinieki varēs no Latvijas nodot un Latvijā saņemt uzkrāto pensijas kapitālu | 21.07.2008.

Lai cilvēki, kuri strādā Eiropas Savienības (ES) institūcijās un ir pievienojušies ES pensiju shēmai, varētu Latvijā uzkrāto pensijas kapitālu nodot minētajai shēmai un, atgriežoties Latvijā, nodot to atpakaļ Latvijas valsts pensiju sistēmā, Labklājības ministrija (LM) ir ierosinājusi veikt grozījumus vairākos ar pensijām saistītos likumos.

Saskaņā ar 1968.gada 29.februāra Eiropas institūciju ierēdņu regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68  ierēdņi, pagaidu darbinieki vai līgumdarbinieki, uzsākot darbu noteiktās ES institūcijās, var izvēlēties pievienoties ES pensiju shēmai. Tiesības uz pensiju ES pensiju shēmā rodas tad, ja cilvēks ir nostrādājis ES institūcijās vismaz 10 gadus.

Pievienojoties ES pensiju shēmai, cilvēkam ir tiesības pieprasīt Latvijas valsts pensiju sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu pārskaitīt uz ES pensiju shēmu. Turpinot strādāt ES institūcijās 10 un vairāk gadus, un  turpinot uzkrāt savu pensijas kapitālu, pēc pensijas vecuma sasniegšanas cilvēkam pensija tiek izmaksāta no ES pensiju shēmas.

Tie cilvēki, kuri ES institūcijās ir nostrādājuši mazāk par 10 gadiem, atgriežoties Latvijā, varēs pieprasīt, lai tur uzkrātais pensiju kapitāls tiktu pārskaitīts uz Latvijas valsts pensiju sistēmu (1. un 2.līmeņa pensijas shēmu) vai cilvēka izvēlēto privāto pensiju fondu (3.līmeņa pensiju shēmu).

Minētie grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Valsts fondēto pensiju likumā šodien, 21.jūlijā, izskatīti Ministru kabineta sēdē. Par tiem vēl būs jālemj Saeimā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv 

Ilze Svikliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987 ilze.sviklina@lm.gov.lv