Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 14.06.2013.

Pirmdiena, 17.jūnijs
 

 • Labklājības ministre Ilze Viņķele laikā no 17. līdz 19.jūnijam Ženēvā (Šveice) piedalīsies Starptautiskās darba organizācijas konferences 102.sesijā.
 • Labklājības ministrijā plkst 14.00 notiks kārtējā Dzimumu līdztiesības komitejas sēde, kurā plānots izskatīt neformālās darba grupas sagatavoto rekomendāciju projektu par dzimumu segregācijas mazināšanu izglītībā, kā arī pārrunāt citus šobrīd aktuālos jautājumus dzimumu līdztiesības jomā gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā (ES).
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu bērnu nometnē „VOC un Togosport.com vasaras florbola nometne".

Otrdiena, 18.jūnijs
 

 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Tilžas internātpamatskolas struktūrvienībā „Ābeļzieds".

Trešdiena, 19.jūnijs

 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra plkst. 11.00 organizēs apaļā galda diskusiju "Nodarbinātības iespējas, šķēršļi cilvēkiem ar invaliditāti", lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, veicinātu komunikāciju starp darba devējiem un ņēmējiem.

Diskusija organizēta ESF projekta "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" ietvaros.  Tā notiks Rīgā, Antonijas ielā 24-6.

 • Nodarbinātības valsts aģentūra organizēs noslēguma semināru projektu īstenotājiem „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos".
  Seminārs organizēts 2007.-2013.gada darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes ietvaros. Tas notiks, Rīgā, Raiņa bulvārī 4.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību, personisko un mantisko interešu ievērošanu Tiskādu bērnu namā un pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš".

Ceturtdiena, 20.jūnijs

 • Labklājības ministre Ilze Viņķele laikā no 20. līdz 21.jūnijam Luksemburgā piedalīsies ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kurā diskutēs par vairākiem aktuāliem jautājumiem, t.sk. Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalsta fondu, jauniešu nodarbinātību, u.c.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību, kā arī bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanu Bērnu jauniešu centra „IK Auseklis" dienas nometnē „Pretī saulei" un Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Kurzeme" filiālē „Veģi".

Piektdiena, 21.jūnijs

 • VBTAI speciālisti:
  o organizēs Konsultāciju dienu Aizputes novada iedzīvotājiem un speciālistiem;
  o pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu VSAC „Latgale" filiālē „Kalkūni".

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv