darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno paaugstināt pieaugušo invalīdu kopšanas pabalstu līdz 150 latiem | 07.02.2008.

07.02.2008. Lai uzlabotu pieaugušo invalīdu dzīves kvalitāti, Labklājības ministrija (LM) plāno ar 2009.gada 1.janvāri no 100 līdz 150 latiem paaugstināt kopšanas pabalstu invalīdiem ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem.

Pabalsta palielināšana ļaus smagi slimā invalīda kopšanai apmaksāt aprūpētāju, saņemt papildu rehabilitācijas pakalpojumus vai izmantot šos līdzekļus ikdienā nepieciešamo izdevumu segšanai.

Saskaņā ar LM aprēķiniem, invalīda kopšanas pabalstu 2009.gadā vidēji mēnesī varētu saņemt 7400 invalīdi. Šim mērķim papildus nepieciešami 4,4 milj. lati.

Tas noteikts LM izstrādātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. Grozījumi noteikumos šodien, 7.februārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Augstākminētā LM iecere ir iekļauta arī Valdības rīcības plānā, kas ietver konkrētus pasākumus, lai īstenotu Valdības deklarācijā noteiktos uzdevumus.

Atgādinām, ka kopš 2008.gada invalīds ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kurš pārsniedzis 18 gadu vecumu un kuram nepieciešama īpaša kopšana, saņem  pabalstu 100 latus mēnesī.

Īpašas kopšanas nepieciešamību pamato Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdziens.

Lai atvieglotu atzinuma saņemšanu, invalīdiem, kuru invaliditātes izziņā ir norāde „nepieciešama kopšana" vai „kopjams", to izsniedz bez viņa klātbūtnes. Tas nozīmē, ka atzinumu var izsniegt uz invalīda vai viņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata. Turklāt to var nosūtīt pa pastu vai faksu jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur cilvēkam pēdējo reizi noteica invaliditāti). Komisija izsniegs atzinumu bez cilvēka klātbūtnes un visus dokumentus ierakstītā vēstulē nosūtīs uz cilvēka norādīto adresi.

Savukārt tiem invalīdiem, kuriem ar invaliditāti izsniegtajos VDEĀK dokumentos nav atzīmes „kopjams" vai "nepieciešama kopšana", jāiesniedz VDEĀK iesniegums un ārstējošā ārsta nosūtījums uz ekspertīzes komisiju īpašas kopšanas nepieciešamības noteikšanai. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību varēs saņemt, ja VDEĀK konstatēs invalīda funkcionālo traucējumu atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai.

Lai saņemtu invalīda kopšanas pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz rakstisks iesniegums pabalsta piešķiršanai un minētais VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (VDEĀK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību arī nosūta VSAA elektroniski vai pa pastu). Tāpat jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv