Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sagatavots tiesiskais pamats minimālās darba algas paaugstināšanai 2014. gadā | 27.06.2013.

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2014.gada 1.janvāra būs 225 lati (320 euro), paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Vienlaikus LM atbilstoši jaunajai minimālajai mēneša darba algai un 2014.gada darba laika kalendāram plāno precizēt minimālās stundas tarifa likmju apmērus, kas nepieciešami minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai.

Paredzēts, ka pašreiz noteikto minimālo stundas tarifa likmi 2014.gadā paredzēts palielināt no Ls 1,203 līdz Ls 1,359 (1,933 euro). Savukārt pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālo stundas tarifa likmi 2014.gadā plānots paaugstināt no Ls 1,375 līdz Ls 1,554 (2,209 euro), jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā vai 8 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc īpašas formulas, 2014.gada darba laika kalendāra kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Atbilstoši 2014.gada darba laika kalendāram nākamgad ir 1987 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 165,58 stundas mēnesī.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina, 2014.gada darba laika kalendāra normāla saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Saskaņā ar darba laika kalendāru 2014.gadā ir 1738 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 144,83 stundas mēnesī.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi. Projekts ceturtdien, 27.jūnijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Atgādinām, ka minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu, strādājot pilnu darba dienu (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā).
Tās apmēru nosaka valdība. Minimālo mēneša darba algu nosaka, lai aizsargātu darbinieku grupu ar zemāko kvalifikācijas līmeni un darba ražīgumu.

Saskaņā ar statistikas datiem 2013.gada janvārī strādājošo skaits, kuri saņēma mazāk par minimālo darba algu un minimālās mēneša darba algas apmērā bija 186 tūkst. cilvēku no darba ņēmēju kopskaita, tai skaitā privātajā sektorā - 155,8 tūkst. cilvēku un sabiedriskajā sektorā - 25,6 tūkst. cilvēku. Centrālā statistikas pārvalde sabiedriskajā sektorā neiekļauj sabiedriskās organizācijas - nodarbinājumus, biedrības, fondus, politiskās un reliģiskās organizācijas.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.