Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Par līdzekļiem situācijas uzlabošanai VSAC lems budžeta izstrādes laikā | 02.07.2013.

Valdība otrdien, 2.jūlijā, vienojās par līdzekļu piešķiršanu situācijas uzlabošanai valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) lemt 2014.gada budžeta izstrādes laikā.

Sākotnēji Labklājības ministrija (LM) valdībai lūdza piešķirt līdzekļus no neparedzētiem izdevumiem 1,32 milj. latu apmērā jau šogad, lai VSAC uzlabotu situāciju un novērstu cilvēktiesību pārkāpumu riskus, un 1,09 milj. latu 2014.gadā un turpmākajos gados. Savukārt valdība nolēma jautājumu par papildu līdzekļiem skatīt, strādājot pie nākamā gada budžeta.

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdē nolemtajam, LM ir pārskatījusi Ministru kabineta rīkojumā Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzēto papildu nepieciešamā finansējuma apmēru 2013.gadam, paredzot papildu finansējuma 245 992 latu apmērā piešķiršanu VSAC ārstniecības struktūrvienību izveidei piecās filiālēs un reģistrācijai Ārstniecības iestāžu reģistrā, valsts sociālās aprūpes centru klientu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei un piecu mikroautobusu iegādei valsts sociālās aprūpes centru klientu pārvadāšanai.

Tāpat LM ir pārskatījusi informatīvo ziņojumu Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros nepieciešamā finansējuma apmēru 2014.gadam un turpmākajiem gadiem, paredzot papildu finansējumu 562 173 latu apmērā, tai skaitā:

  • 76 107 latu apmērā ik gadu piecu ārstniecības struktūrvienību izveidošanai VSAC;
  • 486 066 latu apmērā ik gadu samaksai par pakalpojumu paaugstināšanu līgumslēdzējās iestādēs, kas uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

Vienlaikus LM patlaban notiek vairākas aktivitātes situācijas uzlabošanai. Piemēram, lai izvērtētu klientu vajadzības un pakalpojumu atbilstību katrai klientu grupai, LM jau šobrīd īsteno izmēģinājuma projektu Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai. Paredzēts, ka līdz augustam izmēģinājuma projektu īstenos piecās VSAC filiālēs - VSAC „Rīga" filiālēs „Rīga", „Baldone", „Jugla" un VSAC „Zemgale" filiālēs „Jelgava" un „Iecava".

Tāpat LM ir vienojusies ar Veselības ministriju par nepieciešamajām darbībām, lai sakārtotu ar klientu veselības aprūpes nodrošināšanu saistītos jautājumus, veidojot ciešāku sadarbību ar Nacionālo veselības dienestu un ģimenes ārstiem. Tas arī ļaus stiprināt VSAC kapacitāti. 

Paralēli iepriekšminētajam LM šobrīd turpina darbu pie jaunas sociālo pakalpojumu politikas izstrādes jeb Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam. To ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos - deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Iepriekšminētais noteikts valdībā izskatītajā informatīvajā ziņojumā Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros un Ministru kabineta rīkojumā Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Atgādinām, ka valsts nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam, pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem) un neredzīgiem cilvēkiem (1. un 2.grupas invalīdiem).

Šos pakalpojumus nodrošina pieci LM pakļautībā esoši VSAC ar 4659 vietām, kā arī 10 līgumslēdzējas iestādes un 4 psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas.

2012.gada beigās kopumā minētos pakalpojumus kopā saņēma 5588 cilvēki, t.sk. VSAC 4530 cilvēki. Pakalpojumi jau kopš 2000.gada ir pieejami tikai rindas kārtībā. Gaidīšanas laiks ir vidēji 1-1,5 gadi. 2013.gada 1.aprīlī rindā gaidīja 411 cilvēki. Vidējās viena klienta uzturēšanās izmaksas dienā 2013.gadā ir 13,03 lati.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv