Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aicinām audžuģimenes uz salidojumu | 02.07.2013.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina Latvijas audžuģimenes uz ikgadējo audžuģimeņu salidojumiem - semināriem.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad Latvijas audžuģimenes tikās vienā kopīgā salidojumā, 2013.gads ir īpašs - šogad plānoti četri reģionālie audžuģimeņu salidojumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales reģionos.

Tie notiks jūlijā un augustā:

  • 20. un 21.jūlijā Vidzemes reģionā - Smiltenes novada Launkalnes pagasta atpūtas bāzē „Silmači";
  • 27. un 28.jūlijā Latgales reģionā - Aglonas vidusskolā, Daugavpils ielā 6, Aglonā;
  • 10. un 11.augustā Kurzemes reģionā - Kandavas novada kempingā „Plosti", Kandavas - Sabiles ceļš 9;
  • 17. un 18. augustā Zemgales reģionā - Tukuma novadā, Džūkstes pagasta viesu namā „Kliģi".

Lai nodrošinātu aktivitātes bērniem, izmitināšanu un ēdināšanu, nepieciešams precīzs dalībnieku skaits, tāpēc audžuģimeņu pieteikšanās uz izraudzīto salidojuma vietu ir obligāta. Dalību salidojumā Latvijas audžuģimenes var pieteikt no 2. jūlija līdz 16. jūlijam plkst. 9.00 - 17.00, norādot dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas datus, dzīves vietu, bērna piederību ģimenei un nakšņošanas nepieciešamību (nakšņošana telpās vai līdzpaņemtās teltīs).

Pieteikties VBTAI speciālistiem iespējams divējādi:

telefoniski: kontakttālrunis - 28 881 458 vai 26 650 254

elektroniski: e - pasts: SPAsalidojums@gmail.com

Pēdējos gados, pateicoties mērķtiecīgai valsts iniciatīvai, vairāku pašvaldību aktivitātei un veiktajiem pasākumiem, Latvijā ir strauji attīstījusies audžuģimeņu kustība. Pašlaik Latvijā ir 580 audžuģimenes, tajās ievietoti 1165 bez vecāku aprūpes palikuši bērni.

Tomēr audžuģimeņu skaits joprojām nav pietiekošs un audžuģimeņu sniegto pakalpojumu pieejamību apgrūtina arī nevienmērīgais audžuģimeņu skaits Latvijas rajonos un pašvaldībās. 

Lai to nodrošinātu, VBTAI aicina aktīvi iesaistīties jauno audžuģimeņu piesaistē gan pašvaldības un to struktūras (īpaši sociālos dienestus un darbiniekus), gan visus ar bērnu tiesību aizsardzību saistītos cilvēkus un institūcijas.

Atgādinām, ka, lai koordinētu audžuģimeņu darbību, VBTAI veic arī audžuģimeņu uzskaiti, nodrošina audžuģimenēm dažāda veida informatīvus un izglītojošus seminārus, psihologa konsultācijas, iespēju piedalīties atbalsta grupās un audžuģimeņu apmācību reģionos divas reizes gadā. 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv