darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pansionātam „Ventas krasti” jāpārtrauc darbība | 27.07.2008.

Lai pasargātu cilvēkus no nekvalitatīvu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas, Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP), konstatējot būtiskus pārkāpumus, ir izslēgusi Kuldīgas rajona pansionātu „Ventas krasti" no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra.

Tas nozīmē, ka biedrībai „Ventas krasti" ir jāpārtrauc pakalpojuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas - sniegšana.

Tāpēc Skrundas pilsētas domes vadība pirmdien, 28. jūlijā, tiksies ar biedrības „Ventas krasti" valdi, lai lemtu par drīzu pašlaik pansionātā dzīvojošo cilvēku pārcelšanu uz citām sociālās aprūpes iestādēm.

Lēmumu SPP ir pieņēmusi, pamatojoties uz vairāku pārbaužu rezultātiem, kurās atklājās būtiski pārkāpumi, kas ilgstoši netika novērsti vai tika novērsti daļēji.

Tā, piemēram, „Ventas krastos" darbinieku skaits nav pietiekošs kvalitatīvas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes nodrošināšanai.
Tāpat pansionāta telpas nav piemērotas cilvēkiem ar pārvietošanas grūtībām. Turklāt klientiem netiek nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi atbilstoši viņu funkcionālajam stāvoklim, un daļa klientu ar apgrūtinātu pārvietošanos kopš ievietošanas iestādē netiek vesti ārā.

Līdz ar to Skrundas pašvaldība ir apņēmusies veidot jaunu pašvaldības aģentūru, lai cilvēkiem nodrošinātu kvalitatīvu sociālās rehabilitāciju un aprūpi. Vispirms tiks sakārtotas esošās biedrības telpas atbilstoši ugunsdrošības prasībām, kā arī tiktu nodrošināts, lai jaunās institūcijas telpas būtu piemērotas pakalpojuma sniegšanai.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv
Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv