darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ārzemēs dzīvojošajiem būs vieglāk pieprasīt pensijas izmaksu | 09.07.2013.

Cilvēki, kuri izceļo vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, turpmāk varēs iesniegt pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu arī elektroniski. Tādējādi iedzīvotājiem samazināsies administratīvais slogs un pakalpojumi kļūs ērtāki.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) rosinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, ko otrdien, 9.jūlijā, atbalstīja valdība.

Pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjaunošanu cilvēki joprojām varēs iesniegt gan personīgi, gan pa pastu, gan ar pilnvarotās personas starpniecību. Tāpat pieteikties pensijas saņemšanai cilvēki, kas uzturas ārpus Latvijas, varēs elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Tādējādi cilvēkiem pašiem būs iespēja izvēlēties viņiem ērtāko pieprasījuma veidu.

Šobrīd, lai turpinātu vai atjaunotu pensijas izmaksu, cilvēks, kurš izbrauc vai ir izbraucis uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā, ierodoties personīgi, var pieteikties pensijas saņemšanai vai pensijas izmaksas turpināšanai, ja uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, kā arī norāda Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma pensija, un jauno dzīvesvietas adresi.
Ja šos dokumentus no ārvalstīm neiesniedz personīgi, tad pieprasījumam ir jāpievieno notariāls apliecinājums, ka pensijas pieprasītājs un apgādājamais, kuram ir tiesības uz pensiju, ir dzīvi.

Pēc VSAA rīcībā esošās informācijas, 2013.gada maijā no ārvalstīs dzīvojošajiem par savu izbraukšanu bija paziņojuši 3428 vecuma pensijas saņēmēji, 205 invaliditātes pensijas saņēmēji, 34 apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, 51 izdienas pensijas saņēmējs.

LM atgādina, ka jau pašlaik elektroniski VSAA nodaļās iespējams pieteikties VSAA izmaksātajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un valsts sociālajiem pabalstiem, piemēram, maternitātes pabalstam, paternitātes pabalstam, vecāku pabalstam, bērna kopšanas pabalstam, bērna piedzimšanas pabalstam, ģimenes valsts pabalstam, bērna invalīda kopšanas pabalstam u.c.
 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv