darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM gatavojas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti piemērošanai | 28.07.2008.

Lai sagatavotos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijai, rīt, 29.jūlijā, notiks pirmā Labklājības ministrijas (LM) organizētās darba grupas sanāksme.

Darba grupas mērķis ir detalizēti izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

Darba grupa izskatīs visus ANO konvencijas pantus un izstrādās priekšlikumus nepieciešamajiem pasākumiem (rīcības plānu) konvencijas ratifikācijas nodrošināšanai.

Darba grupā piedalās pārstāvji gan no valsts institūcijām, piemēram, no LM, Finanšu, Ekonomikas, Bērnu un ģimenes lietu, Izglītības un zinātnes, Ārlietu un citām ministrijām, gan no nevalstiskajām, cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām, organizācijām.

Darba grupas sanāksme notiks rīt, 29.jūlijā, plkst. 10:00 Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons „VAR" centrā - K.Valdemāra ielā 38 k1 (ieeja no sētas).

Atgādinām, ka šā gada 18.jūlijā ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Latvija parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības.

ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un citus principus.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv