Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Smiltenē topošā jauniešu māja sniegs patstāvīgas dzīves iemaņas | 29.07.2013.

Šomēnes sākušies būvdarbi topošajā Smiltenes novada Jauniešu mājā, kas savas durvis vērs 1.novembrī. Plānots, ka tajā 10 bez vecāku gādības palikuši jaunieši varēs iegūt praktiskas iemaņas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.

Labklājības ministrijas (LM) finansiāli atbalstītajā projektā renovēs telpas, kurās izveidos grupu dzīvokļus (Jauniešu māju). Lai izveidotu divus atsevišķus dzīvokļus ar atsevišķām ieejām, kas ļautu jauniešiem veidot patstāvīgu dzīvi, ir nepieciešama telpu renovācija, kā arī interjera izveide un jauna inventāra iegāde.

Lai sekmētu jauniešu pilnvērtīgāku integrēšanos sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, projekta ietvaros katram jaunietim sadarbībā ar pakalpojuma sniegšanas vietas speciālistiem izveidos individuālu programmu, ņemot par pamatu jaunieša spēju integrēties Jauniešu mājā.

Jauniešu mājas izveides mērķis ir sagatavot jauniešus dzīvei ārpus bērnu sociālās aprūpes iestādes, sasniedzot pilngadību. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs vidēji gadā uzņem 40 jauniešus, no kuriem ievērojama daļa ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Tādēļ Jauniešu māja būs labs veids, kā sniegt jaunietim nepieciešamo atbalstu un tālākai dzīvei nepieciešamās zināšanas.

Jauniešu mājā jaunieši varēs mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par sevi, iepazīt pieaugušo dzīvi, lai neveidotos situācija, kad jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas, uzsākot pastāvīgu dzīvi, neprot iztikt viens. Speciālistu uzdevums būs palīdzēt attīstīt jauniešu sociālās un praktiskās iemaņas, lai nodrošinātu viņu neatkarību un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

2013.gada 23.maijā LM Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013.gadam ietvaros noslēdza līgumu ar Smiltenes novada domi par Jauniešu mājas izveidi Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. Kopējās projekta izmaksas ir 22,5 tūkstoši latu, no kuriem 18 tūkstošus latu jeb 80% no kopējās summas finansē LM. Pārējais -4 500 latu - ir Smiltenes novada Domes līdzfinansējums.

Pašlaik Smiltenes jauniešu mājā notiek aktīvi būvdarbi, kas jāpabeidz līdz oktobrim. Oktobrī paredzēta telpu iekārtošana, bet jauniešu māju plānots atklāt novembrī.

Atgādinām, ka 2012.gadā Jauniešu māja izveidota Krāslavā, 2011.gadā „Jauniešu māja" tapusi Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte", Ventspils pilsētas Domes Sociālā dienesta pansionātā un bērnu namā „Selga" un Jelgavas novada Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā. Iepriekšējos gados Jauniešu mājas atklātas arī Liepājā, Daugavpilī, Madonā un Dobelē.

LM rīcībā esošie dati liecina, ka pašlaik bērnu aprūpes iestādēs Latvijā kopumā dzīvo 1793 bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, no kuriem 805 bērni ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Saskaņā ar pētījuma „Ārpusģimenes aprūpes (ārpusģimenes aprūpes iestādes, audžuģimenes, aizbildnība) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai" datiem tikai 41% no ārpusģimenes aprūpes iestādē esošajiem bērniem jūtas pilnvērtīgi sagatavoti un ir apguvuši nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc iestādes atstāšanas.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv