Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija atbalsta gandrīz 500 darba vietu subsidēšanu no Eiropas fondu naudas | 29.07.2008.

Labklājības ministrija (LM) atbalstījusi gandrīz 500 darba vietu subsidēšanu no Eiropas fondu naudas, lai tādiem bezdarbniekiem kā invalīdi, pirmspensijas vecuma cilvēki, jaunieši, ilgstošie bezdarbnieki u.c. būtu iespēja noteiktu laiku strādāt un pēc tam iekārtoties pastāvīgā darbā.

To paredz LM apstiprinātais Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekts Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai nodarbinātības jomā.

Strādājot valsts subsidētā darba vietā, bezdarbnieki pie darba devēja varēs apgūt attiecīgajam darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, gūt darba pieredzi un, iespējams, arī saglabāt darba vietu pēc dalības projektā.

Savukārt uzņēmumi, kuri vēlēsies pieņemt darbā minētos bezdarbniekus, pēc konkursa izsludināšanas, varēs pieteikties NVA, lai saņemtu ESF finansējumu.

Finansējums paredzēts darba algas maksāšanai laikā no gada līdz diviem gadiem un darba vietas pielāgošanai atbilstoši invalīdu vajadzībām. Nodarbinot bezdarbniekus, daļu izdevumu būs jāsedz arī darba devējam.

Nepieciešamības gadījumā darba vietā invalīdu nodarbināšanai nodrošinās nepieciešamos speciālistus - pavadoņus, surdotulkus vai ergoterapeitus.

Tāpat darba devējam no 1 līdz 6 mēnešiem būs arī jānodrošina bezdarbniekam kvalificēts darba vadītājs, kas viņiem palīdzēs apgūt nepieciešamās pamatprasmes.

Plānots, ka gandrīz puse no pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem iekārtosies pastāvīgā darbā.

Bezdarbnieku nodarbināšanai subsidētajās darba vietās LM ar ESF atbalstu turpmāko piecu gadu laikā plāno ieguldīt gandrīz 3 miljonus latu. Līdz 85% no projekta izmaksām segs ESF, bet pārējo - valsts budžets.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008. līdz 2013.gadam ar 21 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no ESF un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv