darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM gaida darba devēju priekšlikumus Profesiju klasifikatora aktualizēšanai | 31.07.2013.

Labklājības ministrija (LM) aicina darba devējus, kuri vēlas iekļaut jaunu profesiju (arodu, amatu, specialitāti) Profesiju klasifikatorā, sniegt ministrijai priekšlikumus līdz 2013.gada 16.augustam.

Piedalīties Profesiju klasifikatora aktualizēšanā var ikviens darba devējs, kurš uzskata, ka Profesiju klasifikatorā līdz šim nav iekļauta tāda profesija, kas ir nepieciešama viņa uzņēmumā. Lai ieteiktu jaunu profesiju, LM aicina rakstīt brīvas formas vēstuli un adresēt to Labklājības ministrijai, Skolas ielā 28, Rīgā, LV1331. Tāpat priekšlikumus iespējams sniegt elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi lm@lm.gov.lv.

Vēstulē par jaunas profesijas iekļaušanu Profesiju klasifikatorā nepieciešams norādīt šādu informāciju:

  • profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);
  • profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);
  • profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;
  • profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

LR Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa, un tas veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)". LR Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskajai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Profesiju klasifikators ir apstiprināts ar normatīvo aktu - Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". LM ir atbildīga par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu un to aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

LM atgādina, ka, sākot ar 2013.gada 1.jūliju, darba devējam Valsts ieņēmumu dienestā par katru darba ņēmēju ir jāsniedz informācija arī par profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram un informācija par darba ņēmēju faktiski nostrādāto stundu skaitu katrā mēnesī.

Tādēļ LM ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", kuros jau ir apkopoti daudzi LM iesūtītie priekšlikumi Profesiju klasifikatora aktualizēšanai.

Noteikumu projekts ir publicēts LM interneta vietnē, sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti: www.lm.gov.lv/text/1789. Profesiju klasifikators ir publicēts LM interneta vietnē: www.lm.gov.lv/text/80.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv