Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Bērnu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai pārdala 3,2 miljonus latu | 06.08.2013.

Sekmīgai bērnu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai no Labklājības ministrijas (LM) budžeta pārdalīti 3,2 miljoni latu uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžetu. Pārdale bija nepieciešama, lai jauno pakalpojumu nodrošinātu no 2013.gada 1.septembra.

Par to otrdien, 6.augustā, vienojās valdība, pārdalot 2013.gada pamatbudžeta apropriāciju 3 208 941 lata apmērā no LM valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai" līdzekļiem uz IZM budžetu. Finanšu ministram būs jāinformē Saeima par apropriācijas pārdali starp LM un IZM, un pēc Saeimas atļaujas būs jāveic tās pārdale.

Finansējumu iecerēts sadalīt vairākām IZM apakšprogrammām. Lielākā daļa summas, proti, 3 190 773 latu, būs nepieciešami, lai nodrošinātu valsts atbalsta izmaksu bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātā pirmsskolas izglītības vecuma sasniegšanai.

Tāpat 18,2 tūkstošus latu plānots novirzīt, lai nodrošinātu Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu pieskatīšanas pakalpojuma sniedzēju reģistra izveidi un uzturēšanu. Tai skaitā gandrīz 7 tūkstoši latu būs nepieciešami, lai nodrošinātu valsts atbalsta finansējuma administrēšanu, savukārt 9,6 tūkstoši latu paredzēti, lai nodrošinātu valsts atbalsta finansējuma administrēšanai nepieciešamās sistēmas izveidi.

Valdība arī atbalstīja 9,9 tūkstošu latu pārdali Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, lai šī iestāde varētu nodrošināt bērnu pieskatīšanas pakalpojuma sniedzēju darbības uzraudzību un kontroli.

LM atgādina, ka no 2013.gada 1.septembra ir paredzēts ieviest valsts atbalstu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai. Atbalstu līdz Ls 100 mēnesī piešķirs privātam pakalpojuma sniedzējam par bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

 


Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv