darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM ierosina pilnveidot pasākumus nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai | 12.02.2008.

12.02.2008.Lai pēc iespējas operatīvāk atklātu nereģistrētās nodarbinātības gadījumus, Labklājības ministrija (LM) ierosina pilnveidot Valsts darba inspekcijas (VDI) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas apmaiņas sistēmas. Tādējādi kontrolējošām institūcijām tiktu nodrošināta operatīvāka informācija par nodarbināto cilvēku statusu.

Patlaban darba devēji VDI inspektoriem nesniedz patiesas ziņas par saviem darbiniekiem, apgalvojot, ka darbinieki tikai šodien ir pieņemti darbā un viņus reģistrēs VID teritoriālajā iestādē līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Tā rezultātā darba devēji nodarbina darbiniekus bez darba līguma un nemaksā valstij nodokļus.

Tāpat, lai samazinātu nereģistrētās nodarbinātības gadījumus tādās paaugstināta riska nozarēs, kā būvniecībā, mežsaimniecībā un tirdzniecībā, speciālisti ierosina ieviest nodarbināto apliecības šajās jomās strādājošiem darbiniekiem, paredzot arī administratīvu atbildību par karšu nelietošanu. Apliecībās būtu darbinieka fotogrāfija, vārds, uzvārds un darba vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums.

Jau patlaban noteikumos par darba aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus, ir noteikts pienākums galvenajam būvuzņēmējam sagatavot būvobjektos nodarbināto apliecības un kontrolēt, lai būvobjektā neiekļūtu nepiederošas personas bez apliecībām. Tās būs nepieciešamas gadījumos, kad būvdarbus vienā būvobjektā veic vairāki darbuzņēmēji. Minētos noteikumus šī gada janvārī apstiprinājusi valdība.

Visi iepriekšminētie priekšlikumi iekļauti šodien, 12.februārī, valdībā izskatītajā LM informatīvajā ziņojumā „Par vienota nodarbināto personu reģistra izveides nepieciešamību".

Atgādinām, ka, lai diskutētu par vienota nodarbināto personu reģistra izveidi un citiem priekšlikumiem, LM pērn notika vairākas sanāksmes, kurās piedalījās pārstāvji no VDI, VID, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts robežsardzes, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

Tomēr LM speciālisti kopīgi ar citu valsts institūciju pārstāvjiem, secināja, ka līdz šim plānotā vienota nodarbināto personu reģistra izveide no izmaksu viedokļa patlaban nav lietderīga.

Atgādinām, ka nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2004.gadā Ministru kabinetā pieņemtas pamatnostādnes „Par nelegālās nodarbinātības samazināšanas pasākumiem". Balstoties uz tām, izstrādāts un apstiprināts pasākumu plāns 2005.-2009.gadam Valsts darba inspekcijas administratīvās spējas paaugstināšanai saistībā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanu.

Tāpat, lai efektīvāk cīnītos ar nelegālo nodarbinātību, LM izstrādājusi konkrētus priekšlikumus, kas apkopoti informatīvajā ziņojumā „Par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai". Tie skar izmaiņas likumdošanā, piemēram, Darba likumā, infrastruktūras uzlabojumus, kā arī informēšanas un konsultēšanas darba pilnveidošanu.

Informāciju sagatavoja
Vineta Bērziņa,  Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv