Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aktualizēts Profesiju klasifikators | 03.09.2013.

Valdība otrdien, 3.septembrī, vienojās aktualizēt grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā.

Saskaņā ar Latvijas Drošības biznesa asociācijas, SIA „Next Level", Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības, biedrības „Rīgas Aromaterapijas Skola" un SIA „Latvijas konsultāciju un izglītības centrs" priekšlikumiem Profesiju klasifikatorā plānots iekļaut jaunas profesijas dažādās jomās, t.sk., Datorspēļu izstrādes organizators, Meža inventarizators, Kokmateriālu uzmērītājs, Aromterapeits, Augkopības konsultants, Lopkopības konsultants. u.c. Jauno profesiju nosaukumu un kodu izmaiņas atspoguļotas noteikumu projekta pielikumā tabulas veidā.


Vienlaikus Profesiju klasifikators papildināts ar 32 profesiju standartu projektiem, piemēram, Vides inženieris, Mehānikas inženieris, Klīniskais farmaceits, u.c.  Tie saskaņoti ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi. Pašreiz Profesiju klasifikatorā ir iekļauti 164 profesiju standarti.

Tāpat mainīts profesijas standarta nosaukums „Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists" uz nosaukumu „Iespieddarbu noformējuma speciālists".

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

Profesiju klasifikatora mērķis ir uzskaitīt profesiju sarakstu, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

LM atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.