darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 20.09.2013.

Pirmdiena, 23.septembris
 

 • Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāvji Krāslavā piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotā informatīvā izbraukuma kampaņā par darba tiesībām un darba aizsardzību.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Bērnu klīniskā slimnīca "Gaiļezers".

Otrdiena, 24. septembris

 • Labklājības ministrijas (LM) speciālisti piedalīsies konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013" vērtēšanas komisijas darbā Iecavas novadā.
 • VDI pārstāvji uzstāsies seminārā "Droša un veselīga skolas vide", kas notiek sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūtu un Valsts izglītības satura centru.
  Seminārs no plkst.10.00 līdz 15.00 norisināsies Rīgā, Slokas ielā 1.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Alūksnes filiālē (Alūksnē, Dārza ielā 11) plkst.10.00 norisināsies informatīvais seminārs Alūksnes un Apes novada darba devējiem par aktualitātēm NVA pakalpojumu sniegšanā un sadarbību ar novadu sociālajiem dienestiem.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Īslīces SOS Bērnu ciematā;
 • piedalīsies radošajās darbnīcās „Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem";
 • Rīkos konsultāciju dienu Ventspils novada un pilsētas speciālistiem un iedzīvotājiem.

Trešdiena, 25. septembris

 • LM speciālisti piedalīsies konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013" vērtēšanas komisijas darbā Jelgavas pilsētā.
 • LM norisināsies Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde, kurā plānots debatēt par tādām aktualitātēm kā cilvēku tirdzniecības tendences, sociālie pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem u.c.
 • VDI speciālisti uzstāsies Latvijas Komercbanku asociācijas un Finanšu ministrijas Eiro biroja rīkotajā „Lielajā Eirovebinārā", stāstot iedzīvotājiem par eiro ietekmi uz darba līgumiem.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „BeBe" un Aglonas novada bērnu sociālā atbalsta centrā „Somerseta";
 • rīkos konsultāciju dienu Rundāles novada un Varakļānu novada speciālistiem un iedzīvotājiem.

Ceturtdiena, 26. septembris

 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) speciālisti Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" ietvaros organizēs projekta noslēguma pasākumu, kurā norisināsies sociālo darbinieku apmācība „Kā strādāt ar projekta laikā izveidoto profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmu".
 • LM speciālisti piedalīsies konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013" vērtēšanas komisijas darbā Jēkabpils novadā.
 • NVA speciālisti piedalīsies Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) organizētajā starptautiskajā konferencē par mazākumtautību konsultatīvo mehānismu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī par LCC alternatīvo ziņojumu par Vispārējās mazākumtautību tiesību aizsardzības konvencijas izpildi Latvijā.
  Konference 26.un 27.septembrī notiks Pasaules tirdzniecības centrā, Rīgā, Elizabetes ielā 2.

VDI pārstāvji:

 • Daugavpilī piedalīsies Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu foruma rīkotajā seminārā "Atbalsti mazo biznesu", informējot par VDI uzraudzības jomām un atbildot uz interesentu jautājumiem. Seminārs no plkst.10.00 līdz 16.00 norisināsies Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1;
 • Preiļos piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotā informatīvā izbraukuma kampaņā par darba tiesībām un darba aizsardzību;
 • uzstāsies Latvijas Finanšu ministrijas rīkotajā seminārā Latvijas personāla vadīšanas asociācijas biedriem par eiro ietekmi uz darba līgumiem. Seminārs no plkst.14.00 līdz 17.00 notiks Rīgā, Smilšu ielā 1.

VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs Rundāles novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • piedalīsies apmācībās „Radošās darbnīcas: Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem".

Piektdiena, 27. septembris

 • Labklājības ministre Ilze Viņķele dosies kārtējā reģionālajā vizītē uz Ķegumu un Skrīveriem. Rīta pusē ministrei ieplānota tikšanās ar Ķeguma, Lielvārdes, Olaines, Skrīveru un Aizkraukles pensionāru organizāciju pārstāvjiem, bet pēcpusdienā - sociālās aprūpes centra "Ziedugravas" un Skrīveru Dienas centra apmeklējums.
 •  LM plkst.10.00 un 13.00 norisināsies Atvērto durvju diena, kurā LM speciālisti interesentiem piedāvās lekcijas par to, kādas pamatprasmes un kompetences nepieciešamas darba tirgū.

LM speciālisti:

 • plkst.11.00 Rīgas domes 1. stāva sēžu zālē (Rīgā, Rātslaukumā 1) piedalīsies seminārā „Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektu integrēšana sociālo pakalpojumu jomā", kurā debatēs, kā nodrošināt sistēmisku pieeju informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai par vienlīdzīgu iespēju aspektiem un to veicināšanu sociālajā nozarē;
 • plkst.10.00 - 16.00 Rēzeknes novada domes telpās (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95) piedalīsies reģionālajos pieredzes un informatīvās apmaiņas semināros „Open Days", ko rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas plānošanas reģioni, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un nozaru ministrijas.

SIVA un tās struktūrvienībās norisināsies Atvērto durvju diena:

 • SIVA (Jūrmalā, Dubultu prospektā 71) plkst. 12.00 sāksies videokonference tiešsaistē www.siva.gov.lv par valsts atmaksātu sociālo rehabilitāciju.
 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (Jūrmalā, Slokas ielā 68) no plkst. 8.30 līdz 17.00 Profesionālās piemērotības nodaļas speciālists konsultēs par iespējām cilvēkiem ar invaliditāti apgūt profesiju, pārkvalificēties, un pilnveidot savas zināšanas par valsts budžeta līdzekļiem. Plkst. 11.00 varēs apskatīt skolas mācību darbnīcas.
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā (Jūrmalā, Slokas ielā 68) no 12.00 līdz 13.00 varēs apskatīt mācību firmas telpu, elektronikas un datortīklu laboratoriju, kā arī laboratoriju, kas darbojas ar saules bateriju enerģiju. Būs iespēja konsultēties ar karjeras konsultantu par darba iespējām pēc studiju beigšanas.

NVA, VDI un VSAA speciālisti piedalīsies "Eirodienas Latgalē" pasākumā, kas no pulksten 13.00 līdz 19.00 norisināsies Daugavpilī, Vienības laukumā. Eirodienas apmeklētāji uzzinās, kādas izmaiņas līdz ar eiro ieviešanu skars ikvienu iedzīvotāju.

 • VBTAI speciālisti rīkos konsultāciju dienu Dagdas novadā.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv