darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno pilnveidot apdrošināšanas periodu aprēķināšanas kārtību | 26.09.2013.

Labklājības ministrija (LM) plāno precizēt kārtību, kādā pensiju aprēķināšanai pierādāmi un uzskaitāmi darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim.

Noteikumu projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības, bet tikai juridiskās skaidrības nodrošināšanai precizē atsevišķu apdrošināšanas periodu, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim pierādīšanas un uzskaites kārtību.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība, kas ceturtdien, 26.septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. Ar projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē www.lm.gov.lv, sadaļā Aktuāli - Tiesību aktu projekti: http://www.lm.gov.lv/text/1789

Attiecībā uz darba periodiem no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim paredzēts noteikt, ka darba devējam minētajā periodā ir jābūt reģistrētam kā sociālā nodokļa maksātājam.

Politiski represētie apdrošināšanas periodu varēs pierādīt, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecinās vecāku atrašanos izsūtījumā vai nometinājumā un cilvēka dzimšanas apliecību. Tas attieksies uz gadījumiem, ja cilvēks ir dzimis vecāku izsūtījuma vai nometinājuma laikā. Minētā apdrošināšanas perioda sākuma datums ir cilvēka dzimšanas diena, bet beigu datums - vecāku izsūtījuma vai nometinājuma beigu datums. Ja mātes un tēva izsūtījuma vai nometinājuma vieta vai beigu datumi atšķiras, vērā ņems informāciju par māti.

Vienlaikus paredzēts, ka speciālo stāžu veidos periodi, kuros cilvēks pilnu darba laiku bijis nodarbināts darbos, kas minēti sarakstā Nr.1 vai Nr.2. Lai izvērtētu veiktā darba atbilstību sarakstam Nr.1 un Nr.2, būs piemērojami visā PSRS teritorijā līdz 1990.gada 4.maijam sniegtie skaidrojumi.

Savukārt apdrošināšanas stāžā ieskaitāmo bērna invalīda kopšanas laiku tēvs, kurš kopis bērnu invalīdu, pierādīs tādā pašā kārtībā kā bērna māte.

2013.gada 6 mēnešos pensijas piešķirtas 23 029 cilvēkiem, vidējais apdrošināšanas stāžs ir 28 gadi (t.sk. stāžs līdz 1995.gada 31.decembrim). No tām 16 694 ir vecuma pensijas, to saņēmēju vidējais apdrošināšanas stāžs ir 34 gadi.

Vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos šajā periodā ir piešķirta 217 cilvēkiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.