Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno uzlabot speciālistu apmācību par bērnu tiesību aizsardzību | 08.10.2013.

Labklājības ministrija (LM) plāno uzlabot ar bērniem strādājošu speciālistu apmācību par vardarbības novēršanu pret bērniem un bērnu tiesībām. Par iespējamiem risinājumiem minēto mācību centralizētai īstenošanai otrdien, 8.oktobrī, paredzēts runāt Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē.

LM norāda, ka šogad stājušies spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, nosakot speciālistu loku, kuriem ir jāapgūst zināšanas bērnu tiesību un pret bērniem vērstas vardarbības novēršanas jautājumiem. Vienlaikus LM izstrādājusi jaunus noteikumus par speciālu zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā, nosakot tēmas, kādas jāapgūst tiesnešiem, zvērinātiem advokātiem, prokuroriem, Valsts policijas darbiniekiem, pašvaldību darbiniekiem, u.c. speciālistiem, kuri savā darba praksē saskārās ar bērniem.

Minētajiem speciālistiem jānodrošina atbilstoša apmācība, lai viņi varētu identificēt cietušos, kā arī profesionāli ar viņiem strādāt, uzsver LM.

LM atgādina, ka kopš 2005.gada Bērnu tiesību aizsardzības likumā speciālistiem, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, ir noteikts pienākums apgūt speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šis pienākums izriet no ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijām Latvijai. Tās iesaka palielināt pūles, lai nodrošinātu atbilstošu un sistemātisku apmācību bērnu tiesību jautājumos attiecīgo profesiju pārstāvjiem, kas strādā ar bērniem un ar bērnu jautājumiem, tostarp tiesnešiem, juristiem, tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, skolotājiem, veselības aprūpes speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem.

Nepieciešamība nodrošināt apmācības speciālistiem, kas varētu nonākt saskarsmē ar bērniem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības, lai viņi varētu identificēt cietušos un strādāt ar viņiem, nostiprināta arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu.

Kopš 2011.gada LM Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas ietvaros nodrošināja apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā aptuveni 2500 dažādu nozaru speciālistiem, tai skaitā izglītības iestāžu darbiniekiem, policijas darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem, sociāliem darbiniekiem u.c.


Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv