darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plānots pilnveidot darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu | 17.10.2013.

Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot darbavietā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību, tādējādi mazinot administratīvo slogu darba devējiem un Valsts darba inspekcijai (VDI).

Paredzēts, ka turpmāk darba devējiem būs vieglāk veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, jo nebūs jāveido izmeklēšanas komisija. Tā vietā paši darba devēji varēs izlemt, kuri cilvēki veiks nelaimes gadījumu izmeklēšanu. Līdztekus izmaiņām joprojām ir saglabāta prasība izmeklēšanas procesā iesaistīt gan darba aizsardzības speciālistu vai cilvēku, kurš pilda darba aizsardzības speciālista pienākumus, gan nodarbināto uzticības personu vai darbinieku pārstāvi. Tas ir svarīgi, lai izmeklēšanas laikā būtu pārstāvēta nodarbināto puse un izmeklēšanā piedalītos speciālists, kas veic darba vides risku novērtēšanu un nosaka pasākumus to novēršanai.

Plānots, ka VDI turpmāk neizmeklēs nelaimes gadījumus, kas mūsu valstī notikuši ar ārvalsts darba devēja nodarbinātu cilvēku, izņemot tos nelaimes gadījumus, kas notikuši ar cilvēku, kurš Latvijā ir sociāli apdrošināts un kuru nodarbina ārvalsts darba devējs.

Tāpat paredzēts, ka nelaimes gadījumus, kas ar Latvijas nodarbināto ir notikuši ārzemēs, turpmāk izmeklēs darba aizsardzības speciālists vienpersoniski. Pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas sagatavotais akts par ārzemēs notikušu nelaimes gadījumu būs jāreģistrē VDI. Tādējādi VDI nebūs iesaistīta izmeklēšanas procesā. Neskaidrību gadījumā joprojām darba devējam būs iespēja vērsties VDI pēc konsultācijas.

Turklāt izmeklēšanas procesā nodarbinātais varēs iesniegt ne tikai ārvalsts institūcijas izsniegto dokumentu, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, bet arī jebkuru informāciju un dokumentus, kas ir saistīti ar notikušo nelaimes gadījumu. Vienlaikus, ja nodarbinātais būs saņēmis ārvalsts institūcijas izsniegto dokumentu, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, tam nebūs jāpievieno notariāli apstiprināts tulkojums, tādējādi samazinot cietušā izmaksas.

Minētās izmaiņas nepieciešamas, jo daudzos gadījumos darba devējam ir iespējas efektīvāk izmeklēt ārvalstī notikušo nelaimes gadījumu nekā VDI, kam ir ierobežotas iespējas veikt izmeklēšanu ārpus Latvijas.

Ievērojot minētās izmaiņas, plānots precizēt akta veidlapu par nelaimes gadījumu darbā. Tas nozīmē, ka turpmāk darba devējiem būs jāizmanto jauna akta forma. Papildus, lai pilnveidotu nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesu, paredzēts veikt arī redakcionālus un tehniska rakstura grozījumus.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumu projektā Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kas ceturtdien, 17.oktobrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2013.gada 8 mēnešos notikuši 925 nelaimes gadījumi (2012.gadā kopā 1510, 2011.gadā - 1397). No tiem 121 smags (2012.gadā - 213, 2011.gadā -196) un 13 letāli (2012.gadā - 34, 2011.gadā - 34).

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.