Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pieckāršojies sociālo rehabilitāciju saņēmušo cilvēktirdzniecības upuru skaits | 17.10.2013.

Pēdējo sešu gadu laikā Latvijā vairāk nekā piecas reizes pieaudzis to cilvēku skaits, kas saņēmuši cilvēku tirdzniecības upuru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tas nozīmē, ka Latvijas sabiedrība ir vairāk informēta par cilvēku tirdzniecības gadījumiem un prot atpazīt slēptus noziedzīgus nodarījumus.

Labklājības ministrijas (LM) apkopotā statistika liecina, ka 2006.gadā, kad pirmo reizi sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem, tos bija paredzēts sniegt tikai sešiem cilvēkiem. Pērn pakalpojums piešķirts 5,5 reizes lielākam cilvēku skaitam, proti, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nodrošināti 33 cilvēkiem. Patlaban vienīgais sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs ir biedrība „Patvērums Drošā māja".

Ar 2013.gadu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem, kas ir iesaistīti kriminālprocesā, ir iespējams saņemt visu kriminālprocesa laiku. Šajā laikā nodrošina ne tikai psihosociālu palīdzību un individuālas speciālistu konsultācijas (jurista, sociālā darbinieka, psihologa), bet arī tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā, nepieciešamības gadījumā personas pārstāvību tiesā.

Tāpat laika gaitā ir pieaudzis finansējums sociālajai rehabilitācijai. 2013.gadā šim nolūkam ir paredzēti 120,8 tūkstoši latu. Salīdzinājumam 2006.gadā cilvēku tirdzniecības upuru sociālajai rehabilitācijai no valsts budžeta bija atvēlēti tikai 8,2 tūkstoši latu.

Šogad jau septīto gadu pēc kārtas 18.oktobrī Eiropas Savienībā (ES) atzīmē ES dienu pret cilvēku tirdzniecību. Pēc Starptautiskās Darba organizācijas aplēsēm, 880 000 cilvēku Eiropas Savienībā ir piespiedu darba, tostarp piespiedu seksuālas izmantošanas, upuri.

LM atgādina, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz cilvēka sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai ļautu atgūt viņa sociālo statusu un iekļauties sabiedrībā. Rehabilitācija var ietvert pakalpojumus gan cilvēka dzīvesvietā, gan sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Latvijas Krimināllikums nosaka, ka cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta cilvēku savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešana ar viltu vai, izmantojot cilvēka atkarību no vainīgā, vai viņa bezpalīdzības stāvokli. Cilvēku izmantošana var izpausties gan kā piespiedu darbs, gan kā piespiedu seksuālo pakalpojumu sniegšana, gan kā cilvēku izmantošana orgānu tirdzniecībā.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv