darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
2014.gadā ir saglabājami valsts pabalstu izmaksas ierobežojumi | 22.10.2013.

No 2010.gada 1.janvāra noteiktie ierobežojumi izmaksājamajam slimības pabalstam un piešķiramajam bezdarbnieku pabalstam, kā arī no 2013.gada 1.janvāra samazinātie ierobežojumi maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem, ir saglabājami arī 2014.gadā.

Iepazīstoties ar Labklājības ministrijas (LM) informatīvo ziņojumu Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību, valdība arī nolēma, ka 2014.gadā ir saglabājams ierobežojums ģimenes valsts pabalstam un pabalsts tāpat kā līdz šim izmaksājams Ls 8 apmērā par ikvienu bērnu.

Vienlaikus Ministru kabinets uzdeva LM iekļaut informatīvajā ziņojumā informāciju, ka no

2014.gada 1.janvāra būs noteikts valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs (iemaksu griesti), t.i. sociālās apdrošināšanas iemaksas turpmāk netiks veiktas no ieņēmumiem, kas pārsniegs šo robežu, līdz ar to attiecīgi ierobežojot arī maksimālā pabalsta apmēru. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs 2014.gadam paredzams 46 400 EUR apmērā. Piemēram: ja cilvēka gada ieņēmumi ir 60 000 EUR, tad sociālās apdrošināšanas iemaksas veiks tikai no 46 400 EUR. Attiecīgi sociālās apdrošināšanas pabalstus aprēķina, ņemot vērā tikai tos ieņēmumus, no kuriem veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Tā kā sociālās apdrošināšanas pabalstus aprēķina, ņemot vērā cilvēka individuālo iemaksu algu par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot 2 mēnešus pirms pabalsta piešķiršanas, sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālā apmēra ietekme uz lielo jaunpiešķirto pabalstu apmēriem izpaudīsies pakāpeniski. Pilna (visi 12 kalendāra mēneši, kas ņemti vērā pabalsta aprēķinam, ir noteikti par periodu, kurā ir spēkā iemaksu objekta maksimālais apmērs) ietekme būs tikai, sākot ar 2015.gada 1.martu piešķirtajiem pabalstiem.

Tāpat valdība uzdeva LM izvērtēt iespēju saglabāt pabalstu izmaksu griestus arī turpmāk.

Minēto pabalstu ierobežojumi skar apmēram 9% vecāku pabalsta saņēmēju, 11% maternitātes pabalsta saņēmēju un 19% paternitātes pabalsta saņēmēju. 

Šāda rīcība nepieciešama, jo ir jānodrošina valsts budžeta intereses un citu cilvēku tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Tāpat valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem noteiktie ierobežojumi šobrīd neattiecas uz cilvēkiem, kuriem ir zems ienākuma līmenis.

Lai gan šobrīd ekonomika Latvijā lēnām atjaunojas, tas tomēr nav pietiekami, lai apmierinātu visus speciālā budžeta izdevumus. LM uzsver, ka minētajiem izdevumiem vēl aizvien jātērē speciālā budžeta uzkrājums. Tādējādi 2009.gadā noteiktie valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu ierobežojumi veicina ne tikai valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanu īstermiņā, bet arī mazina to finanšu līdzekļu apjomu, kas jātērē no speciālā budžeta uzkrājuma.

Atgādinām, ka 2012.gada 15.novembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam"", kas noteica ģimenēm ar bērniem izmaksājamo valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu (maternitātes, paternitātes, vecāku) apmēru ierobežojumu būtisku samazinājumu.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2012.gadā ģimenes valsts pabalstu izmaksāja par 314,7 tūkst. bērniem vidēji mēnesī. Šim mērķim pērn izlietoti 30,6 milj. Ls. Vecāku pabalsts 2013.gada jūnijā izmaksāts 11672 vecākiem. Piešķirtā pabalsta vidējais apmērs 2013.gada jūnijā bija 304,87 lati.

Maternitātes pabalstu 2012.gadā saņēma 15,02 tūkst. cilvēku, pērn tam izlietoti 16,73 milj.latu. 2013.gada jūnijā piešķirtā pabalsta vidējais apmērs vienam cilvēkam vienā dienā - 12,25 lati. Paternitātes pabalstu 2012.gadā saņēma 7,9 tūkst. cilvēku, šim mērķim pērn novirzīti 0,97 milj.latu. 2013.gada jūnijā piešķirtā pabalsta vidējais apmērs vienam tēvam vienā dienā - 14,63 lati. Slimības pabalstu 2012.gadā saņēma 146,76 tūkst. cilvēku. Šim mērķim pērn izlietoti 51,21 milj. lati. Piešķirtā pabalsta vidējais apmērs uz vienu slimošanas reizi 2013.gada jūnijā - 165,45 lati.  Bezdarbnieka pabalstu 2012.gadā saņēma 80,2 tūkst. cilvēku, pērn šim mērķim izlietoti 40,86 milj.lati. Tā vidējais izmaksājamais apmērs 2013.gada jūnijā - 129,08 lati.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.