darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 25.10.2013.

Pirmdiena, 28.oktobris
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Vita";
 • tiksies ar Īslīces SOS Bērnu ciemata administrāciju.

Otrdiena, 29.oktobris

 • Labklājības ministrijā (LM) notiks mācības valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem par to, kā novērtēt centros dzīvojošo bērnu un pieaugušo cilvēku pašaprūpes un patstāvīgās dzīves prasmes. Tās organizētas izmēģinājuma projekta „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ietvaros.

 

 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti plkst.10.00 Krāslavā rīkos semināru pašvaldību pārstāvjiem, darba devējiem, pašvaldību sociālo dienestu vadītājiem un citiem NVA sadarbības partneriem „NVA, pašvaldību un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai".

 VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Ventspils bērnu namā „Selga"
 • piedalīsies profesionālās pilnveides seminārā - radošajā darbnīcā „Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem";
 • pārbaudīs Ludzas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • ar Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino" administrāciju pārrunās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātus.

Trešdiena, 30.oktobris

 • Labklājības ministre Ilze Viņķele piedalīsies preses konferencē, kurā informēs par interneta vietnes www.manapensija.lv darbību, trim pensiju līmeņiem Latvijā un jaunu individualizētu pensijas aprēķināšanas kalkulatoru, kurā iespējams aprēķināt savu nākotnes pensiju pēc reālajiem datiem.
  Preses konference plkst.11.00 notiks Latvijas Centrālā depozitārija telpās Vaļņu ielā 1.
 • LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece, ES Nodarbinātības komitejas (EMCO) vadītāja vietniece, EMCO Ad Hoc grupas vadītāja I.Zvīdriņa vadīs ES dalībvalstu sanāksmi Briselē. Sanāksmē plānots darbs pie ziņojuma sagatavošanas ES Nodarbinātības un sociālo lietu ministru padomei par ES dalībvalstīs pēdējos gados ieviestajām darba tirgus reformām.

 

 • LM notiks mācības valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem par to, kā novērtēt centros dzīvojošo bērnu un pieaugušo cilvēku pašaprūpes un patstāvīgās dzīves prasmes. Tās organizētas izmēģinājuma projekta „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ietvaros.

 

 • Valsts darba inspekcijas (VDI) speciālisti Cēsīs piedalīsies Valsts izglītības satura centra rīkotā seminārā par drošību un veselību skolas vidē.

 VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Kārsavas novada Salnavas pamatskolā;
 • apmeklēs audžuģimenes Latgales reģionā;
 • ar Valmieras privātās sākumskolas „Universum" administrāciju pārrunās bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu izglītības iestādē
 • pārbaudīs Ciblas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
 • piedalīsies SOS projekta „Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē" prezentācijā.

Ceturtdiena, 31.oktobris

 Labklājības ministre Ilze Viņķele:
 • piedalīsies semināra atklāšanā sociālajiem darbiniekiem par darba specifiku ar dažādām mazākuma grupām;
 • plkst.17.30 Kalnciema ielā 35 piedalīsies Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotā tikšanās par godu Eiropas Pilsoņu gadam.

 

 • LM notiks Apmācību komisijas sēde, kur plānots izskatīt priekšlikumus par profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu sarakstu papildināšanu tālākai bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācību organizēšanai.

 

 • LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece, EMCO vadītāja vietniece, EMCO Ad Hoc grupas vadītāja I.Zvīdriņa piedalīsies EMCO sanāksmē Briselē. Sanāksmē ES dalībvalstis ar ES līmeņa sociālajiem partneriem diskutēs par sociālo partneru iespējām ciešāk iesaistīties ekonomiskajā pārvaldībā, uzklausīs Ekonomikas un sociālo lietu ģenerāldirektorāta ziņojumu par darba tirgus attīstību, diskutēs par jaunā Ikgadējā izaugsmes ziņojuma iespējamām prioritātēm.

 

 •  LM speciālisti piedalīsies diskusijā ar bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem. Tajā plānots debatēt par bāriņtiesu un sociālo dienestu sadarbību.

 VDI speciālisti:

 • Dobelē piedalīsies Valsts izglītības satura centra rīkotā seminārā par drošību un veselību skolas vidē.
 • Jelgavā piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta rīkotā seminārā "Darba vides ķīmiskie riska faktori".
 • Jelgavā piedalīsies Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu foruma rīkotajā seminārā "Atbalsti mazo biznesu", informējot par VDI uzraudzības jomām un atbildot uz interesentu jautājumiem.

 VBTAI speciālisti:

 • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu rotaļu centrā „Mazie stārķēni";
 • apmeklēs audžuģimenes Rīgas reģionā;
 • piedalīsies Vidzemes augstskolas organizētajā konferencē - praktiskajā seminārā pedagogiem „Vidzemes augstskola - sadarbības partneris izglītībā".

 

Piektdiena, 1.novembris
 VBTAI speciālisti:
 • Apmeklēs audžuģimenes Kurzemes reģionā;
 • Tiksies ar Daugavpils pilsētas 16. vidusskolas administrāciju, lai pārrunātu bērnu tiesību ievērošanu skolā;
 • Pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Vita".

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,  zane.brivmane@lm.gov.lv