darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vairāku speciālo profesiju pārstāvjiem būs tiesības ātrāk izņemt 3.līmenī uzkrāto pensiju | 07.11.2013.

Labklājības ministrija (LM) plāno noteikt profesijas, kurās strādājošiem būs tiesības izņemt privātajā pensiju līmenī uzkrāto papildpensiju pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas.

Profesiju sarakstā paredzēts iekļaut aviācijas, dzelzceļa, jūrniecības, sabiedriskā transporta, zvejniecības, veselības, izglītības, kultūras, būvmateriālu, gumijas, metālapstrādes, metalurģijas, papīra, stikla, stikla šķiedras ražošanas nozarēs nodarbinātos, vides inspektorus, sportistus, elektrostaciju operatorus, inženiermehānikas speciālistus, ķīmiskās destilēšanas iekārtu un reaktoru operatorus, mehānikas inženierus, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs nodarbinātās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

LM uzsver, ka attiecīgo profesiju darbinieki ir pakļauti paaugstinātam profesionālo iemaņu zaudēšanas riskam, specifiskam veicamā darba raksturam, kaitīgiem, psiholoģiskiem faktoriem, stresam, dzīvības un veselības apdraudējumam (riskam).

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 7.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atgādinām, ka Latvijā pensiju sistēma veidota trīs līmeņos. 1.līmenis ir valsts obligātā nefondētā pensiju shēma, ko regulē likums „Par valsts pensijām" (spēkā no 1996.gada 1.janvāra).  2.līmenis - valsts obligātā fondētā pensiju shēma, ko regulē Valsts fondēto pensiju likums (spēkā no 2001.gada 1.jūlija). 3. līmenis - privātā brīvprātīgā pensiju shēma, ko regulē likums „Par privātajiem pensiju fondiem" (spēkā no 1998.gada 1.jūlija).

Privātās brīvprātīgās pensiju shēmas mērķis ir tās dalībniekiem ar privāto pensiju fondu starpniecību uzkrāt un ieguldīt viņu pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, līdz ar to nodrošinot šiem dalībniekiem vecumā papildus pensiju. Pensiju fondi var būt slēgti vai atklāti un tiem var būt viens vai vairāki pensiju plāni. Pensiju plāna dalībnieki var piedalīties pensiju plānā gan tieši, gan ar savu darba devēju starpniecību. Uzkrātais kapitāls ir privātpersonas īpašums neatkarīgi no tā, kas veicis iemaksas, turklāt uz to attiecas mantojuma tiesības.

Pensiju plānā norādītais pensijas vecums vispārīgā gadījumā nevar būt mazāks par 55 gadiem. Tas nozīmē, ka, veicot iemaksas privātajā pensiju fondā, var iegūt tiesības uz uzkrāto papildpensiju no 55 gadu vecuma. Savukārt pirms 55 gadu vecuma sasniegšanas privātajā pensiju līmenī uzkrāto papildpensiju varēs izņemt tajās profesijās strādājošie, kas būs noteikti iepriekšminētajos MK noteikumos.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 2013.gada septembri iespēju saņemt privātajā pensiju līmenī uzkrāto papildpensiju izmantoja 7 cilvēki.

Latvijā darbojas 7 privātie pensiju fondi (6 - atklātie pensiju fondi un 1 slēgtais pensiju fonds). Kopumā Latvijā pensiju 3.līmenī savus uzkrājumus veido 215 706 dalībnieki.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.