Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aprēķināta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme konkrētām maksātāju kategorijām 2014.gadam | 07.11.2013.

Labklājības ministrija (LM) 2014.gadam ir aprēķinājusi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi obligāti sociāli apdrošināmiem cilvēkiem un tiem, kuri valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 7.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie Ministru kabineta Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014. gadā. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Nākamgad obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs.

Savukārt darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši pensijas vecumu, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) nākamajā gadā obligāto iemaksu likme būs 29,12%, kur darba devējs maksās 20,16 %, bet darba ņēmējs - 8,96 % (2013.gadā - 20,68 % un 9,45 %).

Tiem darba ņēmējiem, kuri saņem izdienas pensijas vai invalīdiem - valsts speciālās pensijas saņēmējiem, 2014.gadā iemaksu likme būs 31,48%, kur darba devējs maksās 21,79 %, bet darba ņēmējs - 9,69%  (2013. gadā - 22,35% un 10,20 %).

Obligātā sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajam 2014.gadā noteikta 31,06% apmērā no darba ienākumiem.

Savukārt cilvēkiem, kuri pensiju apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, iemaksu likme 2014.gadā būs 25,16 % (2013. gadā - 26,60 %). Pašnodarbināto laulātajiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, brīvprātīgo iemaksu likme pensiju, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai 2014.gadā noteikta 32% (2013. gadā - 33,19%).

Obligāto iemaksu likme atsevišķām maksātāju kategorijām 2014.gadā.

Darba ņēmēji, kas apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

34,09%

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu

29,12%

Darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi- valsts speciālās pensijas saņēmēji

31,48%

Darba ņēmēji, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

30%

Darba ņēmēji, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā

25,16%

Pašnodarbinātie

31,06%

Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši pensijas vecumu

28,66%

Namīpašnieki, zemes iznomātāji

27,52%

Ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja - ārvalstnieka

32%

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Kopējie sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti 1,55 mljrd. latu apmērā, izdevumi - 1, 46 mljrd. latu apmērā, savukārt finansiālā bilance plānota negatīva - 90,84 milj. latu apmērā.

2013. gada septembrī mūsu valstī bija 868 489 obligāti sociāli apdrošinātie cilvēki (darba ņēmēji un pašnodarbinātie), savukārt 149 bija brīvprātīgi sociāli apdrošinātie cilvēki, t.sk., mikrouzņēmuma nodokļa maksājoša uzņēmuma darbinieki.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.