darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Pašvaldībām jāapkopo paredzamās izmaksas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai | 15.08.2008.

Lai varētu Latvijā veiksmīgi īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Labklājības ministrija (LM) ir uzdevusi pašvaldībām aprēķināt nepieciešamās izmaksas un apkopot informāciju par paredzamajiem pasākumiem Konvencijas piemērošanai.

Tāpat pašvaldībām mēneša laikā būs jāizsaka savs viedoklis un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā, lai sekmīgi ieviestu Konvencijā noteiktos principus invalīdu integrēšanai sabiedrībā. Minētās informācijas apkopošanu veiks pašvaldības pārstāvošie Pašvaldību plānošanas reģioni.

Savukārt, lai atvieglotu pašvaldībām izmaksu aprēķināšanu, LM kopā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons" sagatavos vienotu informācijas apkopošanas metodiku, kurā izdevumi būs jānorāda konkrētas pozīcijās, piemēram, vides pieejamība u.c.

Tas nolemts sanāksmē, kurā LM tikās ar Pašvaldību plānošanas reģionu pārstāvjiem un citu valsts institūciju, to skaitā Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Pašvaldību un Reģionālo lietu ministrijas speciālistiem. Sanāksmē piedalījās arī invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons" pārstāvis.

Jau vēstīts, ka LM izveidoja darba grupu ar mērķi izanalizēt Latvijas likumdošanas atbilstību ANO Konvencijai un apkopotu izmaksas, kas būs nepieciešamas Konvencijas īstenošanai. Pirmajā darba grupas sanāksmē, kas notika 29.jūlijā, klātesošie noteica nozaru ministriju veicamos pienākumus likumdošanas izvērtēšanā un vienojās par priekšlikumu iesniegšanu nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un pašvaldībām.

Pašlaik LM tiekas ar atsevišķiem darba grupas pārstāvjiem, lai detalizēti strādātu pie ANO Konvencijas ieviešanas.

Atgādinām, ka šā gada 18.jūlijā ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Latvija parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības.

Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un citus principus


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, LM Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26110065, Ilona.Jursevska@lm.gov.lv,
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.