Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Bijušajiem „Liepājas metalurga” darbiniekiem piedāvās aktīvos nodarbinātības pasākumus | 26.11.2013.

esfieg.png - 11.92 KB

Uzņēmuma „Liepājas metalurgs" bijušie darbinieki varēs iesaistīties profesionālajās apmācībās un neformālo izglītības programmu apguvē, izmantojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālo atbalstu.

Profesionālās apmācības programmās papildus līdz 2014.gada beigām varēs iesaistīties 600 cilvēki, kas reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Profesionālo apmācību īstenošanai līdz 2013.gada beigām bija paredzēti 1,9 miljoni latu. No darba atbrīvoto cilvēku papildu iesaistes nodrošināšanai 2014.gadā ir atvēlēti 473 388 lati.

Tāpat 500 bijušie „Liepājas metalurga" darbinieki varēs iesaistīties neformālās izglītības programmās līdz 2014.gada beigām. Tam 2014.gadā piešķirts papildu finansējums 193 530 latu apmērā. Par to otrdien, 26.novembrī, vienojās valdība.

Iespēja piedalīties aktīvās nodarbinātības pasākumos projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" ietvaros kopumā būs nodrošināta 1100 no „Liepājas metalurgs" atlaistajiem darbiniekiem, kuri būs NVA reģistrējušies kā bezdarbnieki. Tas ļaus cilvēkiem uzturēt darba iemaņas, kā arī novērst viņu aizbraukšanu no Latvijas un nodrošināt ātrāku atgriešanos darba tirgū.

Tāpat, lai mazinātu sociālekonomiskos riskus, 150 no „Liepājas metalurga" atlaistajiem darbiniekiem būs iespēja iesaistīties subsidētās nodarbinātības pasākumos projektā „Pasākumi noteiktām personu grupā". Šim nolūkam kopumā atvēlēti 173 214 lati.

Šajā ESF līdzfinansētajā projektā iesaista nelabvēlīgākā situācijā esošos darbiniekus, kas ieguvuši bezdarbnieka statusu. Projekta mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA Liepājas filiālē 2013.gada 21.oktobrī bija reģistrēti 5123 bezdarbnieki, prognozēts, ka pēc darbinieku atbrīvošanas „Liepājas metalurgā" šis skaits varētu pieaugt līdz 7000 cilvēkiem. Turklāt ir jāņem vērā, ka bijušajiem „Liepājas metalurga" darbiniekiem var būt apgrūtināta tūlītēja integrācija darba tirgū specifisko zināšanu metālapstrādes nozarē dēļ.

 


Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv