Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: pakāpeniski palielinās atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti | 03.12.2013.

Otrdien, 3.decembrī, pasaulē atzīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas pasludināto starptautisko cilvēku ar invaliditāti dienu, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību viņu cilvēktiesību ievērošanai un sekmēšanai.

Šajā dienā visā Latvijā norisinās pasākumi, kas veltīti cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībai.  Tāpat akcentē cilvēku ar invaliditāti vajadzības, atbalsta nepieciešamību un viņu iekļaušanas sabiedrībā sekmēšanu.

Arī Labklājības ministrija (LM) no nākamā gada plāno palielināt valsts atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. No 2014.gada 1.jūlija par 50 latiem palielinās pabalsta apmērs cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana. Līdz ar to pabalsta apmērs palielināsies  no 100 latiem (142,29 eiro) līdz 150 latiem (213,43 eiro) mēnesī.

Tādējādi pabalsta apmērs pieaugušam cilvēkam ar invaliditāti, kuram nepieciešama īpaša kopšana, būs vienādā apmērā ar bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar ļoti smagu invaliditāti, kuram nepieciešama nepārtraukta īpaša kopšana, sasniedzot 18 gadu vecumu, valsts sniegtais atbalsts nemainīsies.

Tāpat no nākamā gada 1.jūlija palielināsies valsts materiālais atbalsts cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tas nozīmē, ka vispārējā gadījumā cilvēki ar I invaliditātes grupu līdzšinējo 45 latu vietā saņems Ls 58,50 (83,24 euro) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu saņems Ls 54  (76,84 euro) mēnesī. Cilvēki ar I invaliditātes grupu kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņems Ls 97,50 (138,73 euro) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu kopš bērnības saņems 90 latus (128,06 euro) mēnesī.

Līdz ar to cilvēkiem ar I invaliditātes grupu vidēji ienākumi pieaugs par 18 Ls (25,61 euro), bet cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - par 12 Ls (17,07 euro).

Savukārt 2014.gadā dubultots tehnisko palīglīdzekļu finansējums, līdz ar to kopējais budžets tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai 2014.gadā un turpmāk būs 4,7 milj. Ls, kas ļaus maksimāli samazināt tehnisko palīglīdzekļu rindu, tostarp nodrošinot, ka cilvēkiem ar pirmreizēju invaliditāti nepieciešamo palīglīdzekli iespējams iegūt nekavējoties.

Arī šī gada laikā paveikta virkne pasākumu, lai palielinātu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti -  ieviesti jauni pakalpojumi. Piemēram, no 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejami divi jauni pakalpojumi, kas ļauj sekmīgāk iekļauties sabiedrībā: asistenta pakalpojums pašvaldībā ārpus mājas aktivitāšu veikšanai, kā arī surdotulka pakalpojums cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā var saņemt cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un  bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem, kuriem ir VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Viņiem nodrošina valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā cilvēka deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā. Asistents palīdz ārpus mājas: nokļūt vietā, kur cilvēks mācās, strādā, saņem pakalpojumus vai veic sabiedriskās aktivitātes

Savukārt surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai līdz 120 stundām gadā nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS). Pakalpojumu var saņemt cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kurus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Surdotulki palīdz sazināties ar valsts, pašvaldības iestādēm, fiziskām un juridiskām personām.

Neraugoties uz paveikto, darbs aktīvi turpināsies arī nākamgad, jo atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti vienlaikus ir arī viena no LM prioritātēm 2014.gadā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv