Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Uzsāks jaunu izmēģinājuma projektu bezdarbnieku apmācībai | 10.12.2013.

3logo.png - 27.03 KB

Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ir izstrādājusi grozījumus normatīvajā regulējumā un ar 2014.gada janvāri uzsāks izmēģinājuma projektu bezdarbnieku profesionālās apmācības ietvaros.

Izmēģinājuma projekta ietvaros no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam aptuveni 200 bezdarbniekus novirzīs profesionālajai apmācībai noteiktās profesijās uz konkrētām valsts profesionālās izglītības iestādēm, kuru mācību materiāli tehniskā bāzes uzlabošana veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ko otrdien, 10.decembrī, atbalstīja valdība.

Izmēģinājuma projekta mērķis ir veicināt ERAF izglītības infrastruktūrā ieguldīto līdzekļu izmantošanu un vienlaikus nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem, tai skaitā motivēt valsts izglītības iestādes uzturēt augstas kvalitātes apmācības procesu.

Plānots, ka izmēģinājuma projektā 200 bezdarbniekus iesaistīs visos Latvijas reģionos un viņi varēs mācīties noteiktās profesionālās tālākizglītības programmās, piemēram, gāzmetinātājs, autoatslēdznieks, galdnieka palīgs, šuvējs u.c. Pēc izmēģinājuma projekta noslēgšanās (jauna bezdarbnieku iesaiste pilotprojektā tiks pārtraukta ar 2014.gada 30.jūniju vai ātrāk, ja tiks sasniegts maksimāli pieļaujamais kopējais iesaistāmo skaits izmēģinājuma pilotprojektā - 200 bezdarbnieki) vērtēs tā rezultātus un lems par turpmāku bezdarbnieku apmācību piedāvājuma paplašināšanas nepieciešamību valsts un pašvaldību dibinātajās izglītības iestādēs.

Paredzēts, ka izmēģinājuma projekta ietvaros apmācību izdevumiem būs nepieciešami apmēram 205 400 latu, ko plānots finansēt no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Tāpat grozījumi paredz noteikt darba meklēšanas atbalsta pasākumu īstenošanas nosacījumus, kas ietver bezdarbnieku profilēšanu, individuālā darba meklēšanas plāna sastādīšanu un jaunus piemērota darba noteikšanas kritērijus bezdarbniekiem. Vienlaikus darba meklēšanas atbalsta pasākumu ietvaros tiek nostiprināts regulējums attiecībā uz bezdarbnieku darba meklēšanas pienākuma izpildi, piemēram, regulāru ierakstu veikšana darba meklēšanas dienasgrāmatā. Tas palīdzēs atspoguļot aktivitātes, kas pierāda aktīvu darba meklēšanu, t.sk. informāciju par piemērotu vakanču meklēšanu, dalību vakanču konkursos u.c.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv