Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM stiprinās sociālo dienestu darbu un sociālo darbinieku profesionalitāti | 10.12.2013.

Sociālā darba kvalitātes pilnveidošana, pieejamības nodrošināšana, efektivitātes paaugstināšana un ilgtspējīga sociālā darba nozares attīstība - ir rīcības virzieni, kuros nākamajos septiņos gados plānota sociālā darba attīstība.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātās „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam", ko otrdien, 10.decembrī, apstiprināja valdība.

Pamatnostādņu mērķis ir radīt vienotu sistēmu, kas nodrošinās atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā. Lai to panāktu, plānots uzlabot sociālā darba kvalitāti sociālajos dienestos, nodrošināt ilgtspējīgu sociālā darba nozares attīstību. Tāpat LM pilnveidos sociālo darbinieku profesionalitāti un atbalsta sistēmu, sekmējot viņu konkurētspēju.

Sociālo dienestu darbam pašvaldībās ir būtiska loma iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā, palīdzības sniegšanā un nabadzības mazināšanā.

LM atgādina, ka sociālais darbinieks ir profesionālis, pie kura iedzīvotāji vēršas pēc palīdzības brīdī, kad zaudēti ienākumi, radusies krīzes situācija vai nepieciešams meklēt resursus dažādu sociālu problēmu risināšanā. Tieši sociālais darbinieks pārzina būtiskākās problēmas savā pašvaldībā un piedāvā dažādas iespējas, kā vislabāk nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo materiālo vai psihosociālo atbalstu.

Ņemot vērā, ka šis darbs ir sarežģīts un atbildīgs, arī sociālajiem darbiniekiem nepieciešams gan profesionāls, gan materiāls atbalsts sekmīga darba veikšanai. Tāpēc pamatnostādnēs paredzēts tuvāko gadu laikā ar Eiropas struktūrfondu atbalstu ieguldīt apmēram 6 milj. latu (8 milj. euro), lai attīstītu sociālo darbinieku profesionalitāti, konkurētspēju, kā arī uzlabotu sociālo dienestu darbu.

Savukārt 2014.gadā plānots uzsākt dažādu iesaistīto iestāžu sadarbības sekmēšanu, turpināt sociālo darbinieku studiju un studējošā kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, veicināt profesijas popularitāti u.c. Tāpat LM turpmākajos gados paredz izveidot atbalsta sistēmu jauno darbinieku kvalificēšanai - sociālā darba prakses uzsākšanai sociālajos dienestos pieredzējuša sociālā darbinieka uzraudzībā.

Interesenti ar Pamatnostādņu tekstu var iepazīties LM interneta vietnē: www.lm.gov.lv/upload/tiesibu_aktu_projekti_2/iesibu_aktu_projekti_3/lmpamatn_140613_sd.pdf

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv