Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Jauniešu garantija aptvers visus jauniešus vecumā no 15 -24 gadiem, ja tie nemācās vai nestrādā | 17.12.2013.

Jaunieši 15 - 24 gadu vecumā, kuriem nepieciešams atbalsts, lai iekļautos darba tirgū, to varēs saņemt nodarbinātības, apmācību vai izglītības pasākumu veidā. Par to otrdien, 17.decembrī, LM informēja valdību, iesniedzot Informatīvo par ziņojumu jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā.

No 2014.gada sākuma jaunieši, kuri nemācīsies vai nestrādās, varēs pieteikties jaunajam pasākumam,  reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai mācību iestādē, kas sniedz iespēju piedalīties 1 - 1,5 gadus ilgās profesionālās izglītības programmās jaunas profesijas apguvei.

Plānots, ka garantija paredzēs iespēju ne vēlāk kā pēc četriem mēnešiem kopš mācību pārtraukšanas vai bezdarbnieka statusa iegūšanas, saņemt triju veidu atbalstu savu pozīciju nostiprināšanai darba tirgū, proti, darbu, apmācību piedāvājumu vai praktisku apmācību darbavietā.

Visiem jauniešiem NVA piedāvās atbalstu darba meklēšanā un pamatkompetenču apgūšanā, karjeras konsultācijas, kā arī atbilstoši profilēšanas rezultātiem ļaus iesaistīties atbilstošākajā pasākumā. Jaunieši varēs piedalīties gan īstermiņa apmācību programmās, kuras administrē NVA, gan 1 - 1,5 gadus ilgās profesionālās izglītības programmās jaunas profesijas apguvei, kuru administrēšanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra valsts profesionālās izglītības iestādēs.

Tāpat būs iespējams gūt praktiskas iemaņas pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim", „Brīvprātīgais darbs" un izmantot citus NVA pakalpojumus. Uzņēmīgākajiem jauniešiem piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai.

Tie  jaunieši, kuri nestrādā vai nemācās un šobrīd nav reģistrējušies NVA, „Jauniešu garantijas" ietvaros tiek aicināti to darīt, jo NVA jau šobrīd  piedāvā informatīvo atbalstu īsās motivācijas un apmācības programmās, kā arī plānots no 2014.gada papildus piesaistīt mentorus, psihologus, sociālos darbiniekus, vienaudžus - izglītotājus. Šīs aktivitātes, lai iesaistītu neaktīvos jauniešus, plānots realizēt reģionos sadarbībā ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas jaunatnes, izglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā.

Izstrādājot priekšlikumus, LM ir ņēmusi vērā Eiropas Komisijas (EK) ieteikumu veicināt atbalsta pasākumus ar mērķi sekmēt integrāciju darba tirgū, pilnveidojot jauniešu zināšanas, atbalstot sociālās atstumtības riskam vairāk pakļautos. Tāpat ir plānots, ka sekmīgai „Jauniešu garantijas" īstenošanai būs vajadzīga plaša informācijas apmaiņa un partnerību organizēšana, iesaistot jauniešu organizācijas, pašvaldības, darba devējus u.c.

„Jauniešu garantija" darbosies laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam un tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem no 15 - 24 gadiem, lai mazinātu jauniešu bezdarbu un uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Latvijai pieejamais finansējums vēl nav precīzi zināms, jo atkarīgs no gala lēmumiem Eiropas Savienības (ES) līmenī. Iespējams tie varētu būt aptuveni 66 657 820 euro, tai skaitā ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 32 000 000 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 4 503 608 euro un privātais līdzfinansējums - 1 143 573 euro.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv