darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno pašvaldībām piešķirt mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksai | 19.12.2013.

Labklājības ministrija (LM) plāno pašvaldībām piešķirt mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai par periodu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim.

Šāda rīcība nepieciešama, jo ir prognozēts, ka līdz ar elektroenerģijas cenu kāpumu no 2014.gada 1.aprīļa, pieaugs arī siltuma izmaksas. Tas pašvaldībām var radīt lielākus izdevumus dzīvokļa pabalstu izmaksām, īpaši ziemas periodā.

Paredzēts, ka mērķdotācijas būs 15% apmērā no pašvaldības faktiski izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts Kārtība, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai, kas ceturtdien, 19.decembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un jāapstiprina valdībā.

Lai saņemtu mērķdotāciju, pašvaldības sociālajam dienestam līdz 2014.gada 15.aprīlim LM būs jāiesniedz attiecīgs pieprasījums un apliecinājums par pašvaldības saistošo notikumu atbilstību MK noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem. LM pārskaitīs mērķdotāciju uz pašvaldības sociālā dienesta norādīto kontu atbilstoši Valsts kases pārskatu sistēmas pārskatā par pašvaldības budžeta izpildi norādītajām dzīvokļa pabalstam izlietotajām summām.

Paredzēts, ka mērķdotāciju pašvaldībai nepiešķirs, ja pašvaldības saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, neparedz pabalsta apmēra noteikšanā iekļaut izdevumus dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas uzturēšanai, pabalstā nav ietverts maksājums par elektroenerģijas izmaksu daļēju segšanu. Vienlaikus mērķdotāciju nepiešķirs par maksājumiem dzīvokļa maksājumu parāda atlīdzībai.  

Tāpat LM izlases kārtībā veiks pārbaudes par izlietoto līdzekļu tiesiskumu un efektivitāti. Pašvaldībai līdz kārtējā gada 1.aprīlim būs jāiesniedz noteikumu 2.pielikumā paredzētā informācija izdevumu precizēšanai/salīdzināšanai par periodu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.decembrim un par nākamajiem kalendārajiem gadiem.

Pašvaldībai ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas būs jāapkopo dati par dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaitu un jāsagatavo budžeta pieprasījums izdevumu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt LM apkopos minētos budžeta pieprasījumus un iesniegs tos iekļaušanai valsts budžeta projektā par katru nākamo gadu

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma aktuālajām izmaiņām (06.11.2013.) no 2014.gada 1.aprīļa pilnībā tiek liberalizēts elektroenerģijas tirgus un tiek izbeigta elektroenerģijas cenu regulācija. Plānotās elektroenerģijas tirgus atvēršanas rezultātā vairs nepastāvēs regulētie elektroenerģijas tarifi un paredzams, ka elektroenerģijas kopējā cena mājsaimniecībām 2014.gadā pieaugs par 7% pret šobrīd spēkā esošo elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu „Pamata tarifs", jo tarifos iekļautā elektroenerģijas cena neatbilda faktiskajai elektroenerģijas tirgus cenai.

Lai nodrošinātu mājokļa pieejamību, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā dzīvokļa pabalsts noteikts kā viens no diviem obligāti izmaksājamiem pašvaldību pabalstiem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv