darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina ekspertus pieteikties rīcības plāna izstrādei alternatīvo pakalpojumu īstenošanai | 20.12.2013.

Labklājības ministrija (LM) aicina līdz 2014.gada 17.janvārim pieteikties nevalstiskās organizācijas, uzņēmumus un ekspertus, kas ir gatavi izstrādāt Latvijas situācijai piemērota deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa aprakstu.

Atgādinām, ka tuvāko septiņu gadu laikā Latvijā īstenos deinstitucionalizāciju. Tas nozīmē sabiedrībā balstītu, pēctecīgu un klienta individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu ieviešanu,  efektīvāku sociālo pakalpojumu pārvaldību, pakāpeniski slēdzot ilgstošās aprūpes institūcijas. Šim nolūkam nākamgad LM plāno izstrādāt rīcības plānu, piesaistot ekspertus.

Pieteikties dalībai plāna izstrādē, norādot iespējamo ekspertu vārdus, var pa e-pastu kristine.lasmane@lm.gov.lv.

Plāns paredzēs aktivitātes, kuras varēs īstenot ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu. Īstenotos pakalpojumus varēs saņemt bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Vienlaikus pakalpojumi būs pieejami arī pieaugušajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

LM atgādina, ka, īstenojot šādu ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu politiku, katram klientam būs iespējas saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu. To paredz LM izstrādātās Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam, ko 19.novembrī apstiprināja valdība.

Lai īstenotu šo ieceri, LM ir uzsākusi deinstitucionalizācijas aktivitātes. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski nodrošinās sociālos pakalpojumus dzīvesvietā. Sociālos pakalpojumus, kas kompensēs līdzšinējo valsts institūciju klientu vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, piemēros individuāli katram cilvēkam.

Deinstitucionalizācija sekmīgi norisinājusies vairākās ES dalībvalstīs, piemēram, Īrijā, Čehijā. Nākamajā ES finansējuma plānošanas periodā tieši šim mērķim ir paredzēti nozīmīgi līdzekļi. LM plāno līdz 2020.gadam valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) samazināt klientu vietu skaitu par 1000 vietām, nodrošinot iespējas alternatīvu pakalpojumu saņemšanai 700 VSAC dzīvojošiem cilvēkiem un novērst 1400 cilvēku nonākšanu VSAC nepieejamu pakalpojumu dzīvesvietā dēļ, kā arī par 60% samazināt iestādēs esošo bērnu skaitu. Lai to īstenotu, plānots palielināt atbalstu pašvaldībām alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanai.

LM uzsver, ka pamatnostādnēs noteikto pasākumu ieviešana sekmēs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktā īstenošanu: investīcijas cilvēkos ir prioritārs ilgtermiņa uzdevums, lai nodrošinātu nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu līdzdalību darba tirgū, uzlabotu veselības, sociālās aprūpes un sociālās drošības, kā arī mūžizglītības sistēmu pakalpojumus un efektivitāti.

Tāpat „Pamatnostādnes" sasaucas ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam paredzēto, proti, dažādot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas formas, stiprināt alternatīvo ģimeņu (audžuģimenes, aizbildņi) kustību, pilnveidot ārpusģimenes aprūpes laikā bērnam sniegtos pakalpojumus, kā arī sekmēt ģimenisku vidi bērnu sociālās aprūpes iestādēs un jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes, sniegt atbalstu ģimenei un indivīdiem krīzes situācijās un situācijās, kas saistītas ar dzimumu vardarbību, sniedzot profesionālus sociālā darba pakalpojumus un savlaicīgus sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, attīstīt medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pasākumus darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai, ierobežot atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatību.

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv